ZP-225-2/17

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie adaptacji pomieszczeń i wyposażenia trwałego Centrum Symulacji Endoskopowej tworzonego na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” współfinansowanego przez Unię Europejską, […]

Czytaj więcej

ZP-225/17

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie adaptacji pomieszczeń i wyposażenia trwałego Centrum Symulacji Endoskopowej tworzonego na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Termin składania ofert przedłużono do 21 marca 2017 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-9/16

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków do utrzymania czystości

Czytaj więcej