ZP-225-2/17

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie adaptacji pomieszczeń i wyposażenia trwałego Centrum Symulacji Endoskopowej tworzonego na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” współfinansowanego przez Unię Europejską, […]

Czytaj więcej

ZP-225/17

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie adaptacji pomieszczeń i wyposażenia trwałego Centrum Symulacji Endoskopowej tworzonego na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Termin składania ofert przedłużono do 21 marca 2017 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-9/16

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków do utrzymania czystości

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w związku z realizowaniem projektu badawczego, którego całkowita wartość dofinansowania przekracza 2.000.000,00 zł

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w związku z realizowaniem projektu badawczego, którego całkowita wartość dofinansowania przekracza 2.000.000,00 zł

Termin składania ofert 09.10.2015 r. godz. 16:00

Czytaj więcej

ZP-612/15

Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania do druku, a następnie wydruku podręcznika do kursów specjalizacyjnych pt. „Medycyna i higiena pracy”.

Termin składania ofert 31.05.2015 r. godz. 23:59

Czytaj więcej

ZP-511/15

Zapytanie ofertowe na na usługę organizacji i przeprowadzenia zajęć praktycznych w zakresie symulacji zdarzenia masowego na drodze w trakcie jednego kursu specjalizacyjnego „Medycyna katastrof”.

Termin składania ofert 04.05.2015 r. godz. 16:00

Czytaj więcej

ZP-390-3/15

Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację konferencji informacyjno-promocyjnej

Termin składania ofert 24.04.2015 r. godz. 10:00

Niniejsze zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane jest w ramach projektów:

1) „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy”;

2) „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych”.

Czytaj więcej

ZP-390/15

Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację konferencji informacyjno-promocyjnej

Termin składania ofert 17.04.2015 r. godz. 10:00

Zamawiający przewiduje możliwość oprowadzenia i wskazania wszystkim potencjalnym oferentom miejsc,
w których odbywać się będzie konferencja, w celu przygotowania właściwej kalkulacji oferty oraz przygotowania opisu i wizualizacji wybranych elementów dekoracyjnych proponowanej nowoczesnej i oryginalnej aranżacji auli, sali, patio, holu wejściowego oraz wyznaczonej przez Zamawiającego przestrzeni na zewnątrz budynku. Osoby zainteresowane, zobowiązane są zgłosić się w dn. 13.04.2015 r. o godzinie 12:00 do Recepcji w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie.

Niniejsze zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane jest w ramach projektów:

1) „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy”;

2) „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych”.

Czytaj więcej

ZP-390/15

Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację konferencji informacyjno-promocyjnej

Termin składania ofert 07.04.2015 r. godz. 10:00

Zamawiający przewiduje możliwość oprowadzenia i wskazania wszystkim potencjalnym oferentom miejsc, w których odbywać się będzie konferencja w dn. 27.03.2015 r. o godz. 14:00 w celu przygotowania właściwej kalkulacji oferty oraz przygotowania opisu i wizualizacji 3D zaproponowanej aranżacji (osoby zainteresowane zobowiązane są zgłosić się o godzinie 14:00 przy Recepcji w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie).

Niniejsze zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane jest w ramach projektów:

1) „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy”;

2) „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych”.

Czytaj więcej

ZP-220/15

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Czytaj więcej