Forum Młodych Naukowców

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP oraz członkowie Collegium Iuvenum zapraszają do udziału w spotkaniu naukowym „Forum Młodych Naukowców”.

3 czerwca 2023 godz. 9:00 w Aula Magna CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie


Celem spotkania będzie:
integracja młodych pracowników naukowych CMKP oraz prezentacja w przyjaznej atmosferze wyników ich badań. Wydarzenie stanowić będzie interdyscyplinarną platformę wymiany wiedzy, łącząc zarówno nauki medyczne, badania podstawowe jak i nauki o zdrowiu. Mamy nadzieję, że wydarzenie to przyczyni się do rozwoju współpracy między młodymi naukowcami, która w przyszłości zaowocuje wspólnymi projektami badawczymi.

W ramach Forum odbędą się warsztaty, podczas których wykłady wygłoszą między innymi:

 • Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki Międzynarodowy – Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Laboratorium Neurodegeneracji, przewodniczący Rady Naukowej NCN w latach 2020-2022
 • Prof. dr hab. Miłosz Jaguszewski – Gdański Uniwersytet Medyczny, I Katedra i Klinika Kardiologii, redaktor naczelny czasopisma „Cardiology Journal”
 • Dr hab. Radosław Zagożdżon – Warszawski Uniwersytet Medyczny; Zakład Immunologii Klinicznej
 • Dr Justyna Małkuch-Świtalska – Politechnika Krakowska, Trener Nauki, ekspert Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych

Dodatkowo wydarzeniu towarzyszyć będzie kolacja połączona z występem artystycznym.

Dołącz do wydarzenia

Forum Młodych Naukowców

Przesłanie zgłoszenia udziału w spotkaniu naukowym ,,Forum Młodych Naukowców” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika na stronie CMKP zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania naukowego jakim jest Forum Młodych Naukowców mogą zostać umieszczone na stronie internetowej CMKP oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach w mediach. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatorów, z tytułu wykorzystywania swojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.

Możliwy jest czynny i bierny udział w konferencji. Osoby, które zaprezentują wyniki swoich badań w postaci prezentacji ustnej lub posteru otrzymają godziny dydaktyczne, które będzie można doliczyć do pensum.

O kwalifikacji zgłoszenia do prezentacji ustnej lub posterowej decyduje Komitet Naukowy na podstawie jakości naukowej abstraktów. Zaproszenie skierowane jest do pracowników CMKP w wieku do 45 lat (maksymalnie do 5 lat po habilitacji).

Uprzejmie prosimy o przygotowanie:

 • prezentacji posterowej w formacie A0 w pionie

Komitet naukowy i organizacyjny konferencji:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Gellert
 • dr hab. Joanna Bogusławska, prof. CMKP
 • dr hab. Michał Ciebiera, prof. CMKP
 • dr hab. Szymon Darocha, prof. CMKP
 • dr hab. Diana Massalska, prof. CMKP
 • dr hab. Sławomir Poletajew, prof. CMKP
 • dr hab. Urszula Religioni, prof. CMKP
 • dr hab. Tomasz Skirecki, prof. CMKP
 • dr Dorota Sys
 • dr Anna Litwiniuk

Przesłane abstrakty oraz prezentowane wyniki nie będą publikowane.