Dofinansowanie staży

Dodatkowa forma wsparcia specjalizujących się lekarzy objętych projektem.

  1. Dla lekarzy, którzy zrealizowali co najmniej jeden kurs specjalizacyjny UE, sfinansowany w ramach niniejszego projektu.
  2. Dofinansowanie kosztów podróży i noclegu związanych z realizacją wybranego/ych, stażu/y specjalizacyjnego, realizowanego nie wcześniej niż od 16.03.2020 r., nie więcej jednak niż 10 dni roboczych stażu/y (możliwe rozliczenie jednego stażu dwutygodniowego =10 dni roboczych lub dwóch staży 5-dniowych lub wybranych 10 dni roboczych ze stażu dłuższego);
  3. Dzienna stawka dofinansowania wynosi 300 zł, maksymalna kwota dofinansowania to 3 000,00 zł (10 dni x 300 zł).
  4. Wypełnij Zał. 1 i 2, dołącz fakturę/bilety za nocleg + dokument potwierdzający zrealizowanie stażu
    (1 strona Karty specjalizacji + strona z wpisem z zaliczeniem stażu i/lub wydruk z SMK)

Dokumenty rozliczeniowe wyślij do CMKP na adres:

CMKP, ul. Marymoncka 99/103
01‐813 Warszawa

dopisek: „Refundacja POWER 1”

Warunki dofinansowania kosztów dojazdu i noclegu podczas kursów i staży specjalizacyjnych

Uczestnicy projektu w ramach wsparcia procesu specjalizacji mogą otrzymać dofinansowanie kosztów dojazdu i powrotu oraz noclegu z tytułu uczestnictwa w kursach i stażach specjalizacyjnych organizowanych w ramach projektu na zasadach określonych w niżej zamieszczonym Regulaminie.

  1. Regulamin może ulec aktualizacji – prosimy na bieżąco sprawdzać czy nie nastąpiły zmiany (na dole strony Regulaminu podawana jest ostatnia data aktualizacji).
  2. Podstawowym dokumentem do rozliczenia wydatków jest „Karta rozliczeniowa” wraz z dokumentami (bilety, faktury, oświadczenia).
  3. Dofinansowanie w 2021 r. wynosi 300 zł/dzień kursu – maksymalna łączna kwota dofinansowania wyliczana jest poprzez pomnożenie:

liczba dni faktycznego udziału w zajęciach dydaktycznych (bez dni wolnych od zajęć) x   dzienna stawkę dofinansowania

Pytania prosimy kierować na adres dofinansowanieUE@cmkp.edu.pl