Dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw. w CMKP konsultantem krajowym w dziedzinie pediatrii

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz powołał na stanowisko konsultanta krajowego
ds. pediatrii dr hab. n. med. Teresę Jackowską, prof. nadzw. w CMKP, która do tej pory pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. pediatrii na Mazowszu.

Dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw. w CMKP kieruje Kliniką Pediatrii CMKP. W 2013 roku została nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oskarem Polskiej Pediatrii. W tym samym roku została społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka. Uczestniczy w pracach zespołu ekspertów ds. szczepień przy ministrze zdrowia.