Dyplom Uznania

Z inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika
prof. Teresa Jackowska otrzymała Dyplom Uznania z okazji Jubileuszu 110-lecia Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Z inicjatywy Sejmiku Województwa Mazowieckiego Oddział warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, którego Przewodniczącą jest prof. Teresa Jackowska otrzymał Odznakę Honorową Zasłużony dla Mazowsza.