Działalność Naukowa

 https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2014/01/część-A.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2014/01/część-B.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2014/01/część-C.pdf – część A|część B|część C

część-A.pdf|część-B.pdf|część-C.pdf