Formularze

UWAGA!!! Zmiana przepisów dotyczących doskonalenia zawodowego ratowników i dyspozytorów medycznych.

Podmiot planujący zorganizowanie kursu doskonalącego, przed jego rozpoczęciem, jest obowiązany uzyskać wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego.

Podmiot ubiegający się o uzyskanie wpisu na listę, składa do Wojewody właściwego ze względu na miejsce, w którym będzie realizował kurs doskonalący, wniosek zgodny z wzorem, do którego dołącza:

  1. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 12c, ust. 1 pkt 1–3 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
  2. oświadczenie o zgodności danych zawartych we wniosku oraz znajomości i spełnianiu warunków wykonywania działalności, w zakresie doskonalenia zawodowego ratowników i dyspozytorów medycznych, określonych w ustawie.

Wykaz dokumentów potrzebnych do uzyskania wpisu na listę CMKP:

  • wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących,
  • oświadczenie o zgodności danych zawartych we wniosku oraz znajomości i spełnianiu warunków wykonywania działalności, w zakresie doskonalenia zawodowego ratowników i dyspozytorów medycznych, określonych w ustawie,
  • oświadczenie o zgodności danych zawartych we wniosku z programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych lub dyspozytorów medycznych,
  • kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje kadry dydaktycznej (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
  • zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy kadry dydaktycznej (określony w Programie kursu doskonalącego).

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego jest obowiązany zgłaszać właściwemu Wojewodzie termin i miejsce realizacji danego kursu, w terminie co najmniej 60 dni przed jego rozpoczęciem

W przypadku organizacji kursu w miejscu innym niż siedziba organizatora, konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego wynajem sal dydaktycznych, zawierającego termin kursu.

Współpraca w zakresie koordynacji doskonalenia zawodowego ratowników
i dyspozytorów medycznych z podmiotami organizującymi kursy, Urzędami Wojewódzkimi i Ministerstwem Zdrowia:

mgr Marta Opałka
Telefon kontaktowy: 22-5601-112
e-mail: marta.opalka@cmkp.edu.pl

Piotr Gumowski
Telefon kontaktowy: 22-5601-128
e-mail: piotr.gumowski@cmkp.edu.pl

 

 https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Wniosek_organizatora-kurs-dla_ratownikow_medycznych.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Wniosek_organizatora-kurs-dla_dyspozytorow_medycznych.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/wniosek-o-wpis-na-listę-podmiotów-uprawnionych-do-prowadzenia-kursu-doskonalącego-dla-dyspozytorów-medycznych-zał.-nr-1-do-rozporządzenia-MZ.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/wniosek-na-seminarium-dyspozytorzy.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-doskonalących-dla-dyspozytorów.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/karta-ratownik.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/wniosek-o-wpis-na-listę-podmiotów-uprawnionych-do-prowadzenia-kursu-doskonalącego-dla-ratowników-medycznych-zał.-nr-1-do-rozporządzenia-MZ.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-doskonalących-dla-ratowników.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/wniosek-o-wpis-na-listę-podmiotów-uprawnionych-do-prowadzenia-kursu-doskonalącego-dla-dyspozytorów-medycznych-zał.-nr-1-do-rozporządzenia-MZ.pdf.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/wniosek-o-wpis-na-listę-podmiotów-uprawnionych-do-prowadzenia-kursu-doskonalącego-dla-dyspozytorów-medycznych-zał.-nr-1-do-rozporządzenia-MZ.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Wniosek-o-wpis-na-listę-podmiotów-uprawnionych-do-prowadzenia-kursu-doskonalącego-dla-dyspozytorów-medycznych-zał.-nr-1-do-rozporządzenia-MZ.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Wniosek-o-realizację-seminarium-dla-ratowników-medycznych.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Wniosek-o-realizację-seminarium-dla-dyspozytorów-medycznych.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Wniosek-o-realizację-seminarium-dla-dyspozytorów-medycznych-1.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Wniosek-o-realizację-seminarium-dla-ratowników-medycznych-1.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Wniosek-o-realizację-seminarium-dla-ratowników-medycznych-2.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Wniosek-o-realizację-seminarium-dla-dyspozytorów-medycznych-2.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-doskonalących-dla-ratowników-1.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-doskonalących-dla-ratowników-medycznych.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-doskonalących-dla-dyspozytorów-medycznych.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-doskonalących-dla-ratowników-medycznych-1.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-doskonalących-dla-dyspozytorów-medycznych-1.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/Wniosek-o-wpis-na-listę-podmiotów-uprawnionych-do-prowadzenia-kursu-doskonalącego-załącznik-nr-1-do-rozporządzenia-MZ.docx – Pobierz wniosek|Pobierz wniosek|Wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych – zał. nr 1 do rozporządzenia MZ|Wniosek o realizację seminarium dla dyspozytorów medycznych|Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych|karta – ratownik|wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych – zał. nr 1 do rozporządzenia MZ|informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów doskonalących dla ratowników|wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych – zał. nr 1 do rozporządzenia MZ.pdf|wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych – zał. nr 1 do rozporządzenia MZ|Wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych – zał. nr 1 do rozporządzenia MZ|Wniosek o realizację seminarium dla ratowników medycznych|Wniosek o realizację seminarium dla dyspozytorów medycznych|Wniosek o realizację seminarium dla dyspozytorów medycznych|Wniosek o realizację seminarium dla ratowników medycznych|Wniosek o realizację seminarium dla ratowników medycznych|Wniosek o realizację seminarium dla dyspozytorów medycznych|informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów doskonalących dla ratowników|Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów doskonalących dla ratowników medycznych|Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych|Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów doskonalących dla ratowników medycznych|Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych|Wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego – załącznik nr 1 do rozporządzenia MZ

Wniosek_organizatora-kurs-dla_ratownikow_medycznych.doc|Wniosek_organizatora-kurs-dla_dyspozytorow_medycznych.doc|wniosek-o-wpis-na-listę-podmiotów-uprawnionych-do-prowadzenia-kursu-doskonalącego-dla-dyspozytorów-medycznych-zał.-nr-1-do-rozporządzenia-MZ.pdf|wniosek-na-seminarium-dyspozytorzy.docx|informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-doskonalących-dla-dyspozytorów.docx|karta-ratownik.docx|wniosek-o-wpis-na-listę-podmiotów-uprawnionych-do-prowadzenia-kursu-doskonalącego-dla-ratowników-medycznych-zał.-nr-1-do-rozporządzenia-MZ.docx|informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-doskonalących-dla-ratowników.docx|wniosek-o-wpis-na-listę-podmiotów-uprawnionych-do-prowadzenia-kursu-doskonalącego-dla-dyspozytorów-medycznych-zał.-nr-1-do-rozporządzenia-MZ.pdf.docx|wniosek-o-wpis-na-listę-podmiotów-uprawnionych-do-prowadzenia-kursu-doskonalącego-dla-dyspozytorów-medycznych-zał.-nr-1-do-rozporządzenia-MZ.docx|Wniosek-o-wpis-na-listę-podmiotów-uprawnionych-do-prowadzenia-kursu-doskonalącego-dla-dyspozytorów-medycznych-zał.-nr-1-do-rozporządzenia-MZ.docx|Wniosek-o-realizację-seminarium-dla-ratowników-medycznych.docx|Wniosek-o-realizację-seminarium-dla-dyspozytorów-medycznych.docx|Wniosek-o-realizację-seminarium-dla-dyspozytorów-medycznych-1.docx|Wniosek-o-realizację-seminarium-dla-ratowników-medycznych-1.docx|Wniosek-o-realizację-seminarium-dla-ratowników-medycznych-2.docx|Wniosek-o-realizację-seminarium-dla-dyspozytorów-medycznych-2.docx|informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-doskonalących-dla-ratowników-1.docx|Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-doskonalących-dla-ratowników-medycznych.docx|Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-doskonalących-dla-dyspozytorów-medycznych.docx|Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-doskonalących-dla-ratowników-medycznych-1.docx|Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-doskonalących-dla-dyspozytorów-medycznych-1.docx|Wniosek-o-wpis-na-listę-podmiotów-uprawnionych-do-prowadzenia-kursu-doskonalącego-załącznik-nr-1-do-rozporządzenia-MZ.docx

 

Formularze dotyczące doskonalenia zawodowego ratowników medycznych:

Wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego – załącznik nr 1 do rozporządzenia MZ

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów doskonalących dla ratowników medycznych

Wniosek o realizację seminarium dla ratowników medycznych

Formularze dotyczące doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych:

Wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych – zał. nr 1 do rozporządzenia MZ

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych

Wniosek o realizację seminarium dla dyspozytorów medycznych