Informacje dla doktorantów

https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/ii-44%20sw.jpg|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/indeks.jpg|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/indeks1.jpg

 https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/7.-Kodeks-etyczny-doktoranta.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Nowy-program.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Seminaria-doktoranckie-2014.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/formularz-oceny-seminarium.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Kodeks-etyki-doktoranta.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Kodeks-etyki-doktoranta1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Ramowy-Program-Studiów-Doktoranckich-_z-nowymi-godzinami-dydaktycznymi.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/otwarcie-przewodu-1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/wykłady-fakultatywne.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Ramowy-Program-Studiów-Doktoranckich-_z-nowymi-godzinami-dydaktycznymi1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/wykłady-fakultatywne1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/wykłady-fakultatywne2.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/wykłady-fakultatywne3.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/wykłady-fakultatywne4.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2013_2014.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2013_20141.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2013_20142.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/bbbSeminaria-doktoranckie-2013_2014-harmonogram.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/aaaaaSEMINARIA-DOKTORANCKIE.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Seminaria-doktoranckie-2014_2015.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Seminaria-doktoranckie-2014_20151.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Seminaria-doktoranckie-2014_20152.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Seminaria-doktoranckie-2014_20153.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Lista-kursĂłw-planowanych-w-2015-roku_2014-04-10_info-dla-Studiow-Dok.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Lista-kursĂłw-planowanych-w-2015-roku_2014-04-10_info-dla-Studiow-Dok1.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Lista-kursĂłw-planowanych-w-2015-roku_2014-04-10_info-dla-Studiow-Dok2.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2014_2015_A.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2014_2015.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2014_20151.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2014_20152.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2014_20153.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2014_20154.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2014_20155.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2014_20156.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Seminaria-doktoranckie-2015.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Seminaria-doktoranckie-20151.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Seminaria-doktoranckie-2015_final.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Seminaria-doktoranckie-2015_final1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Seminaria-doktoranckie-2015_2016.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Seminaria-doktoranckie-2015_20161.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Seminaria-doktoranckie-2015_20162.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Program_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Program_2011.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Program_nowy.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2015_2016.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/harmonogram-Seminaria-doktoranckie-2016.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Program-studiów-ostatni.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Ramowy-Program-Studiów-Doktoranckich-_z-nowymi-godzinami-dydaktycznymi.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/eminaria-doktoranckie-2017-4.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Program-_44-pkt_najnowszy.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Proponowane-kursy.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/rama.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Program-dla-doktorantów-którzy-rozpoczęli-studia-01.10.2015-i-później.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Ramowy-program-studiów_2017EFEKTY_KOR.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Ramowy-program-studiów_2017EFEKTY_KOR.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Program-dla-doktorantów-którzy-rozpoczęli-studia-1.10.2015-i-później.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/ScaloneDokumenty-12.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Certyfikaty-językowe.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/seminaria-doktoranckie-2018.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Ramowy-program-studiów_2017EFEKTY_RADA.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Sylabus_statystyka-medyczna.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Efekty-kształcenia_Załącznik-do-Programu-Studiów-Doktoranckich-w-CMKP.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Sylabus_przygotowanie-dydaktyczne.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Sylabus_historia-medycyny.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Sylabus_statystyka-medyczna-1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Sylabus_historia-medycyny-1.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Sylabus_statystyka-medyczna-2.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/formularz-oceny-seminarium-1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/KURSY.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Sylabus_seminaria-doktoranckie.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Sylabus_seminaria-doktoranckie-1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Sylabus_medycyna-i-biologia-medyczna.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Załącznik-do-sprawozdania-rocznego-z-realizacji-pracy-doktorskiej.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Harmonogram-seminarium-2018.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Harmonogram-seminarium-2018-1.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Załącznik-do-sprawozdania-rocznego-z-realizacji-pracy-doktorskiej-1.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Kodeks-etyki-doktoranta-1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/SYLABUS_j.angielski.doc – 7. Kodeks etyczny doktoranta|Nowy program|Seminaria doktoranckie 2014|formularz oceny seminarium|Kodeks etyki doktoranta|Kodeks etyki doktoranta|Ramowy Program Studiów Doktoranckich _z nowymi godzinami dydaktycznymi|otwarcie przewodu 1|Lista wykładów do wyboru|Ramowy program studiów|wykłady fakultatywne|wykłady fakultatywne|wykłady fakultatywne|Lista wykładów do wyboru|Lista wykładów do wyboru w roku akademickim 2013/2014|Lista wykładów do wyboru w roku akademickim 2013/2014|Wykłady do wyboru w roku akademickim 2013_2014|Terminy seminariów|Terminy seminariów|Seminaria doktoranckie 2014_2015|Seminaria doktoranckie 2014_2015|Seminaria doktoranckie 2014_2015|Seminaria doktoranckie 2014_2015|Lista kursĂłw planowanych w 2015 roku_2014 04 10_info dla Studiow Dok|Lista kursĂłw planowanych w 2015 roku_2014 04 10_info dla Studiow Dok|Lista kursĂłw planowanych w 2015 roku_2014 04 10_info dla Studiow Dok|Wykłady do wyboru w roku akademickim 2014_2015_A|Wykłady do wyboru w roku akademickim 2014_2015|Wykłady do wyboru w roku akademickim 2014_2015|Wykłady do wyboru w roku akademickim 2014_2015|Wykłady do wyboru w roku akademickim 2014_2015|Wykłady do wyboru w roku akademickim 2014_2015|Wykłady do wyboru w roku akademickim 2014_2015|Wykłady do wyboru w roku akademickim 2014_2015|Seminaria doktoranckie 2015|Seminaria doktoranckie 2015|Seminaria doktoranckie 2015_final|Seminaria-doktoranckie-2015_final|Seminaria-doktoranckie-2015_2016|Seminaria-doktoranckie-2015_2016|Seminaria-doktoranckie-2015_2016|Program_2013|Program_2011|Program_nowy|Wykłady do wyboru w roku akademickim 2015_2016|harmonogram – Seminaria doktoranckie 2016|program-studiow-ostatni|ramowy-program-studiow-doktoranckich-_z-nowymi-godzinami-dydaktycznymi|eminaria-doktoranckie-2017-4|program-_44-pkt_najnowszy|proponowane-kursy|rama|Program dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia 01.10.2015 i później|!!!!!!Ramowy program studiów_2017+EFEKTY_KOR|!!!!!!Ramowy program studiów_2017+EFEKTY_KOR|Program dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia 1.10.2015 i później|ScaloneDokumenty (12)|Certyfikaty językowe|seminaria-doktoranckie-2018|!!!!Ramowy program studiów_2017+EFEKTY_RADA|Sylabus_statystyka medyczna|Efekty kształcenia_Załącznik do Programu Studiów Doktoranckich w CMKP|Sylabus_przygotowanie dydaktyczne|Sylabus_historia medycyny|Sylabus_statystyka medyczna|Sylabus_historia medycyny|Sylabus_statystyka medyczna|formularz-oceny-seminarium|KURSY|Sylabus_seminaria doktoranckie|Sylabus_seminaria doktoranckie|Sylabus_medycyna i biologia medyczna|Załącznik do sprawozdania rocznego z realizacji pracy doktorskiej|Harmonogram seminarium 2018|Harmonogram seminarium 2018|Załącznik do sprawozdania rocznego z realizacji pracy doktorskiej|Kodeks-etyki-doktoranta|SYLABUS_j.angielski

7.-Kodeks-etyczny-doktoranta.pdf|Nowy-program.doc|Seminaria-doktoranckie-2014.doc|formularz-oceny-seminarium.doc|Kodeks-etyki-doktoranta.doc|Kodeks-etyki-doktoranta1.doc|Ramowy-Program-Studiów-Doktoranckich-_z-nowymi-godzinami-dydaktycznymi.doc|otwarcie-przewodu-1.doc|wykłady-fakultatywne.doc|Ramowy-Program-Studiów-Doktoranckich-_z-nowymi-godzinami-dydaktycznymi1.doc|wykłady-fakultatywne1.doc|wykłady-fakultatywne2.doc|wykłady-fakultatywne3.doc|wykłady-fakultatywne4.doc|Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2013_2014.doc|Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2013_20141.doc|Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2013_20142.doc|bbbSeminaria-doktoranckie-2013_2014-harmonogram.doc|aaaaaSEMINARIA-DOKTORANCKIE.doc|Seminaria-doktoranckie-2014_2015.doc|Seminaria-doktoranckie-2014_20151.doc|Seminaria-doktoranckie-2014_20152.doc|Seminaria-doktoranckie-2014_20153.doc|Lista-kursĂłw-planowanych-w-2015-roku_2014-04-10_info-dla-Studiow-Dok.docx|Lista-kursĂłw-planowanych-w-2015-roku_2014-04-10_info-dla-Studiow-Dok1.docx|Lista-kursĂłw-planowanych-w-2015-roku_2014-04-10_info-dla-Studiow-Dok2.docx|Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2014_2015_A.doc|Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2014_2015.doc|Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2014_20151.doc|Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2014_20152.doc|Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2014_20153.doc|Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2014_20154.doc|Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2014_20155.doc|Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2014_20156.doc|Seminaria-doktoranckie-2015.doc|Seminaria-doktoranckie-20151.doc|Seminaria-doktoranckie-2015_final.doc|Seminaria-doktoranckie-2015_final1.doc|Seminaria-doktoranckie-2015_2016.doc|Seminaria-doktoranckie-2015_20161.doc|Seminaria-doktoranckie-2015_20162.doc|Program_2013.pdf|Program_2011.pdf|Program_nowy.pdf|Wykłady-do-wyboru-w-roku-akademickim-2015_2016.doc|harmonogram-Seminaria-doktoranckie-2016.doc|Program-studiów-ostatni.pdf|Ramowy-Program-Studiów-Doktoranckich-_z-nowymi-godzinami-dydaktycznymi.pdf|eminaria-doktoranckie-2017-4.doc|Program-_44-pkt_najnowszy.doc|Proponowane-kursy.docx|rama.pdf|Program-dla-doktorantów-którzy-rozpoczęli-studia-01.10.2015-i-później.pdf|Ramowy-program-studiów_2017EFEKTY_KOR.doc|Ramowy-program-studiów_2017EFEKTY_KOR.pdf|Program-dla-doktorantów-którzy-rozpoczęli-studia-1.10.2015-i-później.pdf|ScaloneDokumenty-12.pdf|Certyfikaty-językowe.doc|seminaria-doktoranckie-2018.doc|Ramowy-program-studiów_2017EFEKTY_RADA.pdf|Sylabus_statystyka-medyczna.doc|Efekty-kształcenia_Załącznik-do-Programu-Studiów-Doktoranckich-w-CMKP.docx|Sylabus_przygotowanie-dydaktyczne.doc|Sylabus_historia-medycyny.docx|Sylabus_statystyka-medyczna-1.doc|Sylabus_historia-medycyny-1.docx|Sylabus_statystyka-medyczna-2.doc|formularz-oceny-seminarium-1.doc|KURSY.pdf|Sylabus_seminaria-doktoranckie.doc|Sylabus_seminaria-doktoranckie-1.doc|Sylabus_medycyna-i-biologia-medyczna.doc|Załącznik-do-sprawozdania-rocznego-z-realizacji-pracy-doktorskiej.docx|Harmonogram-seminarium-2018.docx|Harmonogram-seminarium-2018-1.docx|Załącznik-do-sprawozdania-rocznego-z-realizacji-pracy-doktorskiej-1.docx|Kodeks-etyki-doktoranta-1.doc|SYLABUS_j.angielski.doc

 

Program studiów

Ramowy program studiów

 

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia

Karty przedmiotów (sylabusy)

Statystyka medyczna

Przygotowanie dydaktyczne

Historia medycyny

Seminaria doktoranckie

Medycyna i biologia medyczna

Język angielski

Wykłady i kursy 2019/20

„Historia medycyny”

ul. Marymoncka 99/103, sala Rady Naukowej godz. 14-17

Terminy zajęć:

-18.12.2019

-29.01.2020

-26.02.20120

-25.03.2020

-29.04.2020

Medycyna i biologia medyczna (dla II roku)

wykaz proponowanych kursów dla przedmiotu „Medycyna i biologia medyczna” 

 

Seminaria doktoranckie

Załącznik do sprawozdania rocznego z realizacji pracy doktorskiej

Harmonogram seminarium 2020

Formularz oceny seminarium

Otwarcie przewodu

http://www.cmkp.edu.pl/struktura/studium-studiow-doktoranckich/przewody-doktorskie-2/

Kodeks etyki doktoranta

Kodeks etyki doktoranta