IX Mazowieckie Dni Urologiczne

Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert objął patronatem naukowym Konferencję Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Urologicznego, która odbędzie się 15-16 listopada 2019 r.

konferencja_9MDU_program