Kierownik II Kliniki Pediatrii

Informacja o wyniku konkursu

 

Konkurs na pełnienie funkcji kierownika II Kliniki Pediatrii

Jednostka organizacyjna: II Klinika Pediatrii

Wymiar: pełny etat

Data ogłoszenia: 23.05.2019 r.

Termin składania dokumentów: 21.06.2019 r.

Data rozstrzygnięcia: 25.06.2019 r.

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr hab. Adam Sybilski

 

Uzasadnienie:

Kandydat spełnia wymogi formalne i merytoryczne