Kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej

Informacja o wyniku konkursu

 

Konkurs na pełnienie funkcji kierownika Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej

 

Jednostka organizacyjna: Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej

 

Wymiar: pełny etat

 

Data ogłoszenia: 12.03.2019 r.

 

Termin składania dokumentów: 10.04.2019 r.

 

Data rozstrzygnięcia: 27.05.2019 r.

 

Liczba zgłoszeń: 1

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: prof. dr hab. Jarosław Reguła

 

Uzasadnienie:

Po analizie przedłożonych dokumentów do postępowania konkursowego, biorąc pod uwagę osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, klinicznej i organizacyjnej oraz po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem komisja rekomenduje do zatrudnienia prof. dr hab. Jarosława Regułę.