Komunikacja i promocja

promocja@cmkp.edu.pl

 

mgr Ewa Gwiazdowicz-Włodarczykkontakt z mediami
ewa.gwiazdowicz-wlodarczyk@cmkp.edu.pl
tel. 22 5693 867

mgr Agnieszka Żurawska
p.o. Koordynatora Zespołu
Główny Specjalista
agnieszka.zurawska@cmkp.edu.pl
tel. 22 5693 875

mgr Kornelia Tomczyk
Specjalista
kornelia.tomczyk@cmkp.edu.pl
tel. 22 5693 883

mgr Piotr Kozłowski
Grafik
piotr.kozlowski@cmkp.edu.pl
tel. 22 5693 881


System Identyfikacji Wizualnej – materiały dla pracowników


System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej CMKP – plik pdf


Pliki do pobrania

Podgląd

Wariant poziomy, język polski
w 3 wersjach kolorystycznychzestaw plików w wektorach – zip
zestaw plików w bitmapach – zip

wariant poziomy, kolor

Wariant pionowy, język polski
w 3 wersjach kolorystycznychzestaw plików w wektorach – zip
zestaw plików w bitmapach – zip

logo CMKP pion polski

Wariant poziomy, język angielski
w 3 wersjach kolorystycznychzestaw plików w wektorach – zip
zestaw plików w bitmapach – zip

logo CMKP poziom angielski

Wariant pionowy, język angielski
w 3 wersjach kolorystycznychzestaw plików w wektorach – zip
zestaw plików w bitmapach – zip

logo CMKP pion angielski

Szablon prezentacji Power Point
w języku polskim

proporcja obrazu 16:9
plik pptx
proporcja obrazu 4:3
plik pptx

Szablon prezentacji Power Point
w języku angielskim

proporcja obrazu 16:9
plik pptx
proporcja obrazu 4:3
plik pptx