Komunikacja i promocja

Anna Tomczyk-Czerwińska
Specjalista – Koordynator
Pełnomocnik Dyrektora ds. Komunikacji i Promocji
anna.tomczyk-czerwinska@cmkp.edu.pl
tel. 22 5693 867

Agnieszka Żurawska
Główny Specjalista
agnieszka.zurawska@cmkp.edu.pl
tel. 22 5693 875


System Identyfikacji Wizualnej – materiały dla pracowników


System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej CMKP – plik pdf


Pliki do pobrania

Podgląd

Wariant poziomy, język polski
w 3 wersjach kolorystycznychzestaw plików w wektorach – zip
zestaw plików w bitmapach – zip

wariant poziomy, kolor

Wariant pionowy, język polski
w 3 wersjach kolorystycznychzestaw plików w wektorach – zip
zestaw plików w bitmapach – zip

logo CMKP pion polski

Wariant poziomy, język angielski
w 3 wersjach kolorystycznychzestaw plików w wektorach – zip
zestaw plików w bitmapach – zip

logo CMKP poziom angielski

Wariant pionowy, język angielski
w 3 wersjach kolorystycznychzestaw plików w wektorach – zip
zestaw plików w bitmapach – zip

logo CMKP pion angielski

Szablon prezentacji Power Point
w języku polskim

proporcja obrazu 16:9
plik pptx
plik ppt (starsza wersja programu Power Point)
proporcja obrazu 4:3
plik pptx
plik ppt (starsza wersja programu Power Point)

Szablon prezentacji Power Point
w języku angielskim

proporcja obrazu 16:9
plik pptx
plik ppt (starsza wersja programu Power Point)
proporcja obrazu 4:3
plik pptx
plik ppt (starsza wersja programu Power Point)