Komunikat dla organizatorów kursów specjalizacyjnych

Dotyczy informacji wymaganych w celu uzyskania wpisu na listę kursów szkoleniowych objętych programem specjalizacji (pkt 13).

Udział lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w obowiązkowych kursach specjalizacyjnych objętych odpowiednim programem specjalizacji jest nieodpłatny i nie może być uzależniony od jakichkolwiek opłat dodatkowych ani udziału w innych odpłatnych szkoleniach (np. za udział w Konferencji połączonej lub odbywającej się równocześnie z kursem specjalizacyjnym, narzucanie miejsca zakwaterowania w czasie kursu, inne dodatkowe zajęcia włączone w organizację lub program kursu, zakup materiałów szkoleniowych a także wszelkie inne obligatoryjne warunki do odpłatnego spełnienia warunkujące uczestniczenie w kursie).

W związku z powyższym niedopuszczalne jest pobieranie opłat za uczestnictwo w kursie przez organizatorów kursów specjalizacyjnych.