Komunikat w sprawie szkolenia dla pracowników badawczo-dydaktycznych CMKP

Szanowni Państwo

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązku posiadania przez naukowca elektronicznego identyfikatora zgodnego z międzynarodowymi standardami Open Researcher and Contributor ID (ORCID) oraz uwzględnieniem w najbliższej ewaluacji działalności naukowej jednostki tylko tych osiągnięć, które znajdą się na koncie ORCID naukowca, w dniu 25 września 2019r. Biblioteka CMKP organizuje szkolenie dla pracowników badawczo-dydaktycznych CMKP dotyczące powiązania konta w PBN z identyfikatorem ORCID, a następnie konta w PBN z systemem POL-on.

Na szkolenie Kierownicy Klinik i Zakładów CMKP proszeni są o oddelegowanie co najmniej jednego pracownika, który publikował w latach 2017-2019 i był w tym czasie zatrudniony w CMKP na stanowisku naukowo- lub badawczo-dydaktycznym.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Kleczewskiej 61/63, o godz. 9:00 w sali komputerowej nr 202. Szkolenie jest obowiązkowe. Zgłoszenia na szkolenie proszę przesyłać emailem do dnia 18 września br. na adres email: biblioteka@cmkp.edu.pl.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Biblioteką pod nr tel. 22 56-01-180.