Konkurs „MIKROBIOTA W ZDROWIU I CHOROBIE 2019 r.”

Wartość grantu w konkursie: 25 000 EUR.

Organizatorem konkursu jest BIOCODEX MICROBIOTA FOUNDATION.

Zgłoszenia przyjmowane są w wersji elektronicznej na formularzu konkursowym do dnia 25.10.2019 r.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Rada Naukowa Biocodex Microbiota Foundation.

Ogłoszenie wyników konkursu: 31.12.2019 r.

Więcej informacji: https://www.biocodexmicrobiotafoundation.com/national-call-projects/poland