Konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii

7 czerwca 2019 r. Minister Zdrowia Pan Łukasz Szumowski powołał prof. dr. hab. n. med. Jarosława Regułę na konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii.