Kształcenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie Art. 30b ust. 16. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 206.2245 z późn. zm.) Dyrektor CMKP publikuje na swojej stronie internetowej  i w SMK listę staży kierunkowych oraz listę kursów specjalizacyjnych, objętych programem specjalizacji, które zawierają:

  1. Nazwę i siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub imię, nazwisko i adres osoby fizycznej prowadzącej kurs specjalizacyjny;
  2. Termin, miejsce oraz liczbę osób mogących uczestniczyć w stażu kierunkowym albo kursie specjalizacyjnym.

Zgodnie z Art. 30b ust. 17. w/w ustawy Jednostki szkolące i podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przekazują na bieżąco do CMKP informacje niezbędne do prowadzenia staży kierunkowych i kursów specjalizacyjnych,  za pomocą SMK.

Do czasu wprowadzenia w SMK funkcjonalności umożliwiającej zbieranie powyższych danych prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go pocztą na adres CMKP.

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę staży kierunkowych dla diagnostów laboratoryjnych (który znajduję się na stronie)

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych (wersja 2019)

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa


 https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/wniosek-akredytacyjny-lab-diagn-medyczna.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/wniosek-akredytacyjny-lab-genetyka-medyczna.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/wniosek-akredytacyjny-lab-hematologia-medyczna.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/wniosek-akredytacyjny-lab-immunologia-medyczna.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/wniosek-akredytacyjny-lab-parazytologia-medyczna.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/wniosek-akredytacyjny-cytomorfologia-medyczna.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/wniosek-akredytacyjny-epidemiologia.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/wniosek-akredytacyjny-mikrobiologia-medyczna.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/wniosek-akredytacyjny-lab-transfuzjologii-medyczna.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/wniosek-akredytacyjny-lab-zdrowie-publiczne.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/wniosek-akredytacyjny-lab-zdrowie-srodowiskowe.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/10/NABOR_dl_-2013-2014r.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/10/LABORATORYJNA_TRANSFUZJOLOGIA_MEDYCZNA_2014.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/10/nabor-uml-2014-diag-lab.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/Formularz-zgłoszeniowy-dla-diagnostów-laboratoryjnych_2017.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/05/Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-staży-kierunkowych-dla-diagnostów-laboratoryjnych.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/08/3.-Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-specjalizacyjnych-dla-diagnostów-laboratoryjnych.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Informacje-diagności.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-staży-kierunkowych-dla-diagnostów-laboratoryjnych-który-znajduję-się-na-stronie.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-specjalizacyjnych-dla-diagnostów-laboratoryjnych.docx – Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej|Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej|Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie laboratoryjnej hematologii medycznej|Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie laboratoryjnej immunologii medycznej|Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie laboratoryjnej parazytologii medycznej|Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie laboratoryjnej cytomorfologii medycznej|Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie epidemiologii|Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie mikrobiologii medycznej|Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej|Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie zdrowia publicznego|Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie zdrowia środowiskowego|NABOR_dl_ 2013-2014r|Informacja o naborze na specjalizację w dziedzinie laboratoryjna transfuzjologia medyczna.|Szczegółowe informacje o naborze|Formularz zgłoszeniowy dla diagnostów laboratoryjnych|Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę staży kierunkowych dla diagnostów laboratoryjnych|Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych|Informacje – diagności|Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę staży kierunkowych dla diagnostów laboratoryjnych ( który znajduję się na stronie)|Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów specjalizacyjnych-dla-diagnostów-laboratoryjnych

wniosek-akredytacyjny-lab-diagn-medyczna.doc|wniosek-akredytacyjny-lab-genetyka-medyczna.doc|wniosek-akredytacyjny-lab-hematologia-medyczna.doc|wniosek-akredytacyjny-lab-immunologia-medyczna.doc|wniosek-akredytacyjny-lab-parazytologia-medyczna.doc|wniosek-akredytacyjny-cytomorfologia-medyczna.doc|wniosek-akredytacyjny-epidemiologia.doc|wniosek-akredytacyjny-mikrobiologia-medyczna.doc|wniosek-akredytacyjny-lab-transfuzjologii-medyczna.doc|wniosek-akredytacyjny-lab-zdrowie-publiczne.doc|wniosek-akredytacyjny-lab-zdrowie-srodowiskowe.doc|NABOR_dl_-2013-2014r.doc|LABORATORYJNA_TRANSFUZJOLOGIA_MEDYCZNA_2014.pdf|nabor-uml-2014-diag-lab.pdf|Formularz-zgłoszeniowy-dla-diagnostów-laboratoryjnych_2017.doc|Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-staży-kierunkowych-dla-diagnostów-laboratoryjnych.docx|3.-Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-specjalizacyjnych-dla-diagnostów-laboratoryjnych.docx|Informacje-diagności.docx|Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-staży-kierunkowych-dla-diagnostów-laboratoryjnych-który-znajduję-się-na-stronie.docx|Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-specjalizacyjnych-dla-diagnostów-laboratoryjnych.docx