Załączniki do elektronicznego wniosku akredytacyjnego SMK

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy jednostki składające wnioski akredytacyjne o zamieszczanie porozumień na realizację staży kierunkowych poza jednostką oraz oświadczeń kierowników specjalizacji w formacie pdf. Porozumienie z jedną jednostką powinno być jednym plikiem zatytułowanym zgodnie z nazwą stażu, na który porozumienie zostało zawarte. Oświadczenie kierownika specjalizacji powinno być zatytułowane imieniem i nazwiskiem.

28 marca został zamieszczony nowy załącznik nr 1- Wariant 4  do elektronicznego wniosku akredytacyjnego o prowadzenie specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej. Podmioty ubiegające się o akredytacje do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej proszone są o wstawienie tego wariantu we wniosku w SMK do załącznika nr 1 – Wariant 1, do momentu naniesienia stosownych zmian.

Do pobrania, wypełnienie i załączenia do wniosku SMK w postaci elektronicznej.

1-Załącznik-1-Wariant-1-do-elektronicznego-wniosku-akredytacyjnego-o-prowadzenie-specjalizacji-w-specjalnosci-lekarskiej-oprócz-chorób-wewnętrznych

2-Załącznik-1-Wariant-2-do-elektronicznego-wniosku-akredytacyjnego-o-prowadzenie-specjalizacji-w-chorobach-wewnetrznych

Załącznik 1 – Wariant 3 do elektronicznego wniosku akredytacyjnego o prowadzenie specjalizacji w specjalności lekarsko-dentystycznej

ZAŁĄCZNIK 1 – Wariant 4 do elektronicznego wniosku akredytacyjnego o prowadzenie specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej

Uwaga:

Załącznik  nr 1 – Wariant 4 dotyczy jednej komórki organizacyjnej, w której prowadzone będzie szkolenie specjalizacyjne. Jeśli jednostka występuje o akredytację dla kilku komórek w jednym wniosku, załącznik nr 1 wariant 4 musi być wypełniony dla każdej z nich.  

Oświadczenie o spełnianiu warunków do prowadzenia specjalizacji