Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Szanowni Państwo, 

Kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. opiniowania wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących odbędzie się 19 czerwca 2018 r.

1 września 2017 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczące doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych.

11 października 2017 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczące doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.