Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Szanowni Państwo, 

Z uwagi na uchylenie, z dniem 26 czerwca br., art. 26 ust. 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, przez ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1115), uprzejmie informujemy, że wnioski o akredytacje na prowadzenie Kursów Doskonalących dla Dyspozytorów Medycznych, pozostają bez rozpatrzenia przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. opiniowania wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących odbędzie się 27 sierpnia 2018 r.

1 września 2017 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczące doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych.

11 października 2017 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczące doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.