Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Szanowni Państwo, 

Z uwagi na uchylenie, z dniem 26 czerwca br., art. 26 ust. 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, przez ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1115), uprzejmie informujemy, że wnioski o akredytacje na prowadzenie Kursów Doskonalących dla Dyspozytorów Medycznych, pozostają bez rozpatrzenia przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Uwaga!

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego informuje, iż kursy doskonalące dla ratowników medycznych mogą organizować jedynie podmioty, które uzyskały akredytację do prowadzenia kursów doskonalących oraz zostały wpisane na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia ww. kursów.

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych jest ważny wyłącznie z numerem kursu, który przyznawany jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz znajduje się na liście prowadzonej przez CMKP.

Kursy zrealizowane, nieposiadające indywidualnego numeru kursu nadawanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego są kursami, które NIE SĄ UZNAWANE przy rozliczaniu okresu edukacyjnego przez Urzędy Wojewódzkie. 

 

Kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. opiniowania wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących odbędzie się 27 sierpnia 2018 r.

1 września 2017 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczące doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych.

11 października 2017 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczące doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.