Formularz zgłoszeniowy kursu dla diagnostów laboratoryjnych

W celu uzyskania wpisu na listę kursów szkoleniowych prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego podmiot zamierzający prowadzić kurs przesyła do CMKP dokładnie wypełniony formularz zgłoszeniowy kursu na adres:

Zespół Obsługi Administracyjnej Studium Kliniczno-Dydaktycznego

ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa

Telefony kontaktowe: 22-5693-751, 22-5693-752

Formularz zgłoszeniowy dla diagnostów laboratoryjnych