Lista ministra podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych

 

Lista ministra podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych – stan na dzień 16.06.2018

EPIDEMIOLOGIA

LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA

LABORATORYJNA HEMATOLOGIA MEDYCZNA

LABORATORYJNA IMMUNOLOGIA MEDYCZNA

LABORATORYJNA PARAZYTOLOGIA MEDYCZNA

LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA

ZDROWIE PUBLICZNE