Lista ministra podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych

 

Lista ministra podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych – stan na dzień 16.06.2018  ( lista jednostek, w których mogą odbywać staże tylko osoby posiadające papierowe karty specjalizacji)

EPIDEMIOLOGIA

LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA (stan na dzień 30.05.2019 r.)

LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA (stan na dzień 09.05.2019 r.)

LABORATORYJNA HEMATOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień 30.05.2019 r.)

LABORATORYJNA IMMUNOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień 30.05.2019 r.)

LABORATORYJNA PARAZYTOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień 15.10.2018)

LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień 15.10.2018)

MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień 15.10.2018)

ZDROWIE PUBLICZNE (stan na dzień 15.10.2018)