Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy

Szanowni Państwo

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie prowadzi szkolenie w zakresie kursów z medycyny ratunkowej dla lekarzy odbywających staż podyplomowy na terenie województwa mazowieckiego. Kurs organizowany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474).

Dwudniowy kurs podsumowujący z medycyny ratunkowej lekarz stażysta odbywa wyłącznie po ukończeniu stażu cząstkowego z zakresu medycyny ratunkowej.

  • Zajęcia odbywać się będą w Zakładzie Medycyny Ratunkowej, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/103, w godzinach 8:30 – 16:00.
  • Informacja o numerze sali, będzie wywieszona każdorazowo w recepcji, przy wejściu głównym CMKP.
  • Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu oraz wpis w Książeczce stażowej, potwierdzający zakończenie szkolenia.

Procedura zapisu na kurs:

  1. Telefoniczne ustalenie terminu kursu – telefon 22-5693-890 w godzinach 10:00 – 12:00
  2. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego zgodnie z ustalonym terminem kursu – dostępnego przy każdym terminie
  3. Przesłanie formularza bez uzgodnionego wcześniej terminu może skutkować niezakwalifikowaniem na dany termin kursu.

Aktualna lista terminów kursu