Wykaz kursów do realizacji przez organizatorów kształcenia w ramach ustawicznego kształcenia farmaceutów