Programy specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

1. Epidemiologia (001)

AKTUALNE POGRAMY SPECJALIZACJI

1 – Epidemiologia – program podstawowy – 2018

2 – Epidemiologia – program uzupełniajacy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie epidemiologii 2020

ARCHIWALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

1 – Epidemiologia – program podstawowy – 2010

2 – Epidemiologia – program uzupelniajacy – 2010

1 – Epidemiologia – program podstawowy – 2003

2 – Epidemiologia – program uzupelniajacy – 2003

2. Fizyka medyczna (003)

AKTUALNY PROGRAM SPECJALIZACJI

Fizyka medyczna – program podstawowy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie fizyki medycznej 2020

ARCHIWALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

Fizyka medyczna – program podstawowy – 2011

Fizyka medyczna – program podstawowy – 2003

3. Inżynieria medyczna (004)

AKTUALNY PROGRAM SPECJALIZACJI

Inżynieria medyczna – program podstawowy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie inżynierii medycznej 2020

ARCHIWALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

Inżynieria medyczna – program podstawowy – 2010

Inżynieria medyczna – program podstawowy – 2003

 

4. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna (005)

AKTUALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

1 – Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna – program podstawowy – 2003

2 – Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna – program uzupełniajacy-2003

5. Psychologia kliniczna (006)

AKTUALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

1 – Psychologia kliniczna – program podstawowy-  2018

2 – Psychologia kliniczna – program uzupełniający – 2018

PIŚMIENNICTWO dla psychologów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej 2020

ARCHIWALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

1 – Psychologia kliniczna – program podstawowy – 2010

2 – Psychologia_kliniczna – program uzupelniający – 2010

Psychologia kliniczna – podstawowy i uzupełniajacy – 2003

6. Neurologopedia (040)

AKTUALNY PROGRAM SPECJALIZACJI

Neurologopedia – program podstawowy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie neurologopedii 2020

ARCHIWALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

Neurologopedia – program podstawowy – 2010

Neurologopedia – program podstawowy – 2003

7. Zdrowie publiczne (039)

AKTULNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

1 – Zdrowie publiczne – program podstawowy – 2019

2 – Zdrowie publiczne – program uzupełniający – 2019

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie zdrowia publicznego 2020

ARCHIWALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

1 – Zdrowie publiczne – program podstawowy – 2003

2 – Zdrowie publiczne – program uzupelniajacy – 2003

8. Zdrowie środowiskowe (009)

AKTUALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

1 – Zdrowie środowiskowe – program podstawowy – 2018

2 – Zdrowie środowiskowe – program uzupełniający – 2018

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie  zdrowia środowiskowego 2020

ARCHIWALNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

1 – Zdrowie środowiskowe – program podstawowy – 2003

2 – Zdrowie środowiskowe – program uzupełniający – 2003