Modułowe programy specjalizacji lekarskich (po 1.10.2014) – AKTUALIZACJA 2018

ALERGOLOGIA (0731)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ALERGOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ALERGOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. Program specjalizacji w dziedzinie ALERGOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie ALERGOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 5. Program specjalizacji w dziedzinie ALERGOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc lub chorób wewnętrznych
 6. Program specjalizacji w dziedzinie ALERGOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii
 7. Program specjalizacji w dziedzinie ALERGOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii
 8. Program specjalizacji w dziedzinie ALERGOLOGII dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie otorynolaryngologii lub pediatrii
 9. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie alergologii_przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA (0701)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I stopnia
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 3. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii_przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

ANGIOLOGIA (0732)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ANGIOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ANGIOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych
 3. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie angiologii_przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

AUDIOLOGIA I FONIATRIA (0733)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie AUDIOLOGII I FONIATRII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie AUDIOLOGII I FONIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie AUDIOLOGII I FONIATRII dla lekarzy posiadających specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w dziedzinie audiologia, foniatria, laryngologia, otolaryngologia, otolaryngologia dziecięca, otorynolaryngologia lub otorynolaryngologia dziecięca
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie audiologii i foniatrii_przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

BALNEOLOGIA I MEDYCYNA FIZYKALNA (0734)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej lub pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytułu specjalisty w dziedzinie alergologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorób płuc, chorób płuc dzieci, chorób wewnętrznych, dermatologii i wenerologii, kardiochirurgii, medycyny ogólnej, medycyny pracy, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, neurologii, neurologii dziecięcej, neurochirurgii, okulistyki, ortopedio i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, pediatrii, położnictwa i ginekologii, rehabilitacji medycznej, reumatologii, reumatologii dziecięcej, urologii, urologii dziecięcej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej, otolaryngologii lub pediatrii
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

CHIRURGIA DZIECIĘCA – PROGRAM JEDNOLITY 2019 (0702)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2019
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej – 2019
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej – 2019
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii dziecięcej_przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

CHIRURGIA DZIECIĘCA – PROGRAM MODUŁOWY 2014 (0702)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – 2014
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej – 2014
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej – 2014
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii dziecięcej 2023

CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ (0735)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ  dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

CHIRURGIA NACZYNIOWA (0736)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII NACZYNIOWEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII NACZYNIOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII NACZYNIOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej
 4.  Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII NACZYNIOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii naczyniowej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

CHIRURGIA OGÓLNA (0703)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII OGÓLNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII OGÓLNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII OGÓLNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii onkologicznej
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii ogólnej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

CHIRURGIA ONKOLOGICZNA (0737)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii onkologicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

CHIRURGIA PLASTYCZNA (0738)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII PLASTYCZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII PLASTYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII PLASTYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii plastycznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA (0704)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie otolaryngologii
 5. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 6. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej
 7. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie otolaryngologii
 8. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie otorynolaryngologii
 9. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej
 10. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie otorynolaryngologii
 11. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

CHOROBY PŁUC (0739)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób płuc lub chorób wewnętrznych
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób płuc przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

CHOROBY PŁUC DZIECI (0792)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC DZIECI (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2019
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC DZIECI dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób płuc
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC DZIECI dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC DZIECI dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc
 5. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC DZIECI dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 6. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób płuc dzieci 2023

CHOROBY WEWNĘTRZNE (0705)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB WEWNĘTRZNYCH (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB WEWNĘTRZNYCH dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB WEWNĘTRZNYCH dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób płuc
 4. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB WEWNĘTRZNYCH dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie transfuzjologii
 5. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB WEWNĘTRZNYCH dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc
 6. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB WEWNĘTRZNYCH dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie transfuzjologii klinicznej
 7. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

CHOROBY ZAKAŹNE (0706)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy nieposiadających specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych lub dla posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii lub dla posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych lub posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc, medycyny ogólnej lub pediatrii
 4.  WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób zakaźnych przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA (0707)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie DERMATOLOGII I WENEROLOGII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I stopnia
 2. Program specjalizacji w dziedzinie DERMATOLOGII I WENEROLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie dermatologii i wenerologii
 3. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie dermatologii i wenerologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

DIABETOLOGIA (0740)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie DIABETOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie DIABETOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie DIABETOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie DIABETOLOGII dla lekarzy, którzy zrealizowali moduł podstawowy w zakresie pediatrii
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie diabetologii_przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA (0708)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie analityki klinicznej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie farmakologii
 5. Program specjalizacji w dziedzinie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie toksykologii
 6. Program specjalizacji w dziedzinie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie farmakologii
 7. Program specjalizacji w dziedzinie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie farmakologii klinicznej
 8. Program specjalizacji w dziedzinie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej
 9. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

ENDOKRYNOLOGIA (0741)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych lub położnictwa i ginekologii
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie endokrynologii_przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

ENDOKRYNOLOGIA GINEKOLOGICZNA I ROZRODCZOŚĆ (0799)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ I ROZRODCZOŚCI dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 2. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

ENDOKRYNOLOGIA I DIABETOLOGIA DZIECIĘCA (0796)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2019
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej przystępujących do PES w sesji JESIEŃ 2024

EPIDEMIOLOGIA (0710)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie EPIDEMIOLOGII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie EPIDEMIOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia
 3. Program specjalizacji w dziedzinie EPIDEMIOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
 4. Program specjalizacji w dziedzinie EPIDEMIOLOGII dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, otorynolaryngologii lub pediatrii
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie epidemiologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

FARMAKOLOGIA KLINICZNA (0742)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie FARMAKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy nieposiadających specjalizacji II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie FARMAKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chemioterapii nowotworów, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, chorób płuc, chorób płuc dzieci, chorób zakaźnych, farmakologii, neurologii, neurologii dziecięcej, onkologii klinicznej, pediatrii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży
 3. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie farmakologii klinicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

GASTROENTEROLOGIA (0743)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. Program specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie gastroenterologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA (0797)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2019
 2. Program specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

GENETYKA KLINICZNA (0709)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie GENETYKI KLINICZNEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny albo zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie GENETYKI KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, neurologii lub pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie GENETYKI KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie GENETYKI KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, neurologii, neurologii dziecięcej lub pediatrii
 5. Program specjalizacji w dziedzinie GENETYKI KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 6. Program specjalizacji w dziedzinie GENETYKI KLINICZNEJ dla lekarzy którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych lub pediatrii
 7. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie genetyki klinicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

GERIATRIA (0744)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie GERIATRII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie GERIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. Program specjalizacji w dziedzinie GERIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej lub neurologii
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie geriatrii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA (0787)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 2. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie ginekologii onkologicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

HEMATOLOGIA (0745)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie HEMATOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie HEMATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie hematologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

HIPERTENSJOLOGIA (0788)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie HIPERTENSJOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii, nefrologii dziecięcej lub pediatrii
 2. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie hipertensjologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

IMMUNOLOGIA KLINICZNA (0746)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie IMMUNOLOGII KLINICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie IMMUNOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, dermatologii i wenerologii, onkologii klinicznej, pediatrii lub położnictwa i ginekologii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie IMMUNOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie immunologii klinicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

INTENSYWNA TERAPIA (0801)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie INTENSYWNEJ TERAPII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w  dziedzinie chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chorób płuc, chorób płuc dzieci, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii, nefrologii dziecięcej, neonatologii, neurochirurgii, neurologii, neurologii dziecięcej, pediatrii lub toksykologii klinicznej

 2. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie intensywnej terapii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

KARDIOCHIRURGIA (0747)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGII dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiochirurgii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

KARDIOLOGIA (0748)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

KARDIOLOGIA DZIECIĘCA (0762)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2019
 2. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii dziecięcej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

MEDYCYNA LOTNICZA (0793)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY LOTNICZEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY LOTNICZEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny lotniczej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY LOTNICZEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 4. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY LOTNICZEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny pracy
 5. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY LOTNICZEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 6. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY LOTNICZEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny pracy
 7. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY LOTNICZEJ dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny transportu
 8. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny lotniczej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

MEDYCYNA MORSKA I TROPIKALNA (0794)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny pracy
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 4. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny pracy
 5. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny transportu
 6. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

MEDYCYNA NUKLEARNA (0749)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY NUKLEARNEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY NUKLEARNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny nuklearnej lub pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY NUKLEARNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY NUKLEARNEJ dla lekarzy którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych lub pediatrii
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny nuklearnej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

MEDYCYNA PALIATYWNA (0750)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 4. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny paliatywnej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

MEDYCYNA PRACY (0711)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PRACY (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PRACY dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny lotniczej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny ogólnej lub medycyny pracy
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PRACY dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny lotniczej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej, medycyny sportowej lub medycyny transportu
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny pracy przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

MEDYCYNA RATUNKOWA (0712)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RATUNKOWEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RATUNKOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii lub pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RATUNKOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub pediatrii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RATUNKOWEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych lub pediatrii
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

MEDYCYNA RODZINNA (0713)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 5. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej
 6. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 7. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 8. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej
 9. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 10. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej
 11. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 12. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny pracy
 13. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
 14. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii
 15. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej
 16. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej 2023
 17. Załącznik do wykazu piśmiennictwa z medycyny rodzinnej
 18. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej przystępujących do egzaminu w sesji jesiennej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

MEDYCYNA SĄDOWA (0714)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SĄDOWEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SĄDOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny sądowej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SĄDOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie patomorfologii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SĄDOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie patomorfologii
 5. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SĄDOWEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie patomorfologii
 6. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny sądowej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

MEDYCYNA SPORTOWA (0751)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 4. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 5. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 6. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 7. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej
 8. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej
 9. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej
 10. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej
 11. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej
 12. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii
 13. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny sportowej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

MIKROBIOLOGIA LEKARSKA (0716)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I stopnia
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie mikrobiologii
 3. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

NEFROLOGIA (0752)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie NEFROLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie NEFROLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. Program specjalizacji w dziedzinie NEFROLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie nefrologia przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

NEFROLOGIA DZIECIĘCA (0798)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie NEFROLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2019
 2. Program specjalizacji w dziedzinie NEFROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie NEFROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie nefrologii dziecięcej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

NEONATOLOGIA (0753)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie NEONATOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2019
 2. Program specjalizacji w dziedzinie NEONATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie NEONATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie neonatologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

NEUROCHIRURGIA (0717)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROCHIRURGII dla lekarzy nieposiadających specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROCHIRURGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej lub neurochirurgii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROCHIRURGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROCHIRURGII dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej

 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie neurochirurgii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

NEUROLOGIA (0718)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I stopnia
 2. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie neurologii
 3. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie neurologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

NEUROLOGIA DZIECIĘCA (0763)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii
 5. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
 6. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii
 7. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie neurologii dziecięcej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

NEUROPATOLOGIA (0789)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROPATOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROPATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie patomorfologii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROPATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie neurologii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROPATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie patomorfologii
 5. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROPATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii
 6. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie neuropatologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

OKULISTYKA (0719)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie OKULISTYKI dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I stopnia
 2. Program specjalizacji w dziedzinie OKULISTYKI dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie okulistyki
 3. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie okulistyki przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA (0755)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2019
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

ONKOLOGIA KLINICZNA (0754)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób płuc
 5. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie radioterapii onkologicznej
 6. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej
 7. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 8. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 9. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc
 10. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie radioterapii onkologicznej
 11. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej
 12. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie chemioterapii nowotworów
 13. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii
 14. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie onkologii klinicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU (0720)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
 5. Program specjalizacji w dziedzinie ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej
 6. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024
 7. FORMY EGZAMINU USTNEGO w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 8. FORMY EGZAMINU USTNEGO w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – Komunikat Konsultanta Krajowego z dnia 17.10.2019

OTORYNOLARYNGOLOGIA (0721)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie OTORYNOLARYNGOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I stopnia
 2. Program specjalizacji w dziedzinie OTORYNOLARYNGOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie laryngologii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie OTORYNOLARYNGOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie otolaryngologii
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie otorynolaryngologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA (0790)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie OTORYNOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie OTORYNOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie OTORYNOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

PATOMORFOLOGIA (0722)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie PATOMORFOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie PATOMORFOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie patomorfologii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie PATOMORFOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny sądowej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie PATOMORFOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny sądowej
 5. Program specjalizacji w dziedzinie PATOMORFOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neuropatologii
 6. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie patomorfologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

PEDIATRIA (0723)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2019
 2. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neonatologii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

PEDIATRIA METABOLICZNA (0795)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII METABOLICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2019
 2. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII METABOLICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII METABOLICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii metabolicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

PERINATOLOGIA (0800)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie PERINATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 2. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie perinatologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA (0724)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I stopnia
 2. Program specjalizacji w dziedzinie POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 3. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie położnictwa i ginekologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

PSYCHIATRIA (0725)

1. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII dla lekarzy nieposiadających specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny

2. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii

3. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

4. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

6. Załącznik do wykazu piśmiennictwa z psychiatrii


PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEŻY (0756)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży
 3. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA (0726)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I stopnia
 2. Program specjalizacji w dziedzinie RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie radiodiagnostyki
 3. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA (0727)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ dla lekarzy nieposiadających specjalizacji I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizacji I stopnia w dziedzinie radioterapii onkologicznej
 3. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie radioterapii onkologicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

REHABILITACJA MEDYCZNA (0728)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie rehabilitacji ogólnej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 5. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 6. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii
 7. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie neurologii
 8. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny pracy
 9. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 10. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 11. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii
 12. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 13. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii
 14. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny pracy
 15. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 16. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej
 17. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie rehabilitacji medycznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

REUMATOLOGIA (0757)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie REUMATOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie REUMATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. Program specjalizacji w dziedzinie REUMATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie REUMATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 5. Program specjalizacji w dziedzinie REUMATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 6. Program specjalizacji w dziedzinie REUMATOLOGII dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii
 7. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie reumatologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

SEKSUOLOGIA (0758)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie SEKSUOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, neurologii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, lub psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. Program specjalizacji w dziedzinie SEKSUOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, neurologii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży
 3. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie seksuologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

TOKSYKOLOGIA KLINICZNA (0759)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny pracy, pediatrii lub toksykologii
 5. Program specjalizacji w dziedzinie TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii
 6. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie toksykologii klinicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA (0760)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego moduł podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, analityki klinicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, diagnostyki laboratoryjnej, dermatologii i wenerologii, medycyny pracy, mikrobiologii, neurochirurgii, neurologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii, otolaryngologii, pediatrii, położnictwa i ginekologii, radioterapii onkologicznej lub transfuzjologii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, diagnostyki laboratoryjnej, dermatologii i wenerologii, kardiochirurgii, kardiologii, medycyny pracy, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, mikrobiologii, mikrobiologii lekarskiej, neurochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, neurologii, okulistyki, onkologii klinicznej, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, pediatrii, położnictwa i ginekologii, radioterapii onkologicznej lub urologii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej, otorynolaryngologii lub pediatrii
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie transfuzjologii klinicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA (0761)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, hematologii, kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii, nefrologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, pediatrii, urologii lub urologii dziecięcej
 2. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie transplantologii klinicznej 2023

UROLOGIA (0729)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie UROLOGII dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie UROLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie UROLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie UROLOGII dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie urologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

UROLOGIA DZIECIĘCA (0791)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie UROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej, lub urologii
 2. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie urologii dziecięcej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

ZDROWIE PUBLICZNE (0730)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ZDROWIA PUBLICZNEGO dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego.
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ZDROWIA PUBLICZNEGO dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia.
 3. Program specjalizacji w dziedzinie ZDROWIA PUBLICZNEGO dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty.
 4. Program specjalizacji w dziedzinie ZDROWIA PUBLICZNEGO dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, otorynolaryngologii lub pediatrii.
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie zdrowia publicznego przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024