Modułowe programy specjalizacji lekarskich – AKTUALIZACJA 2018

Programy specjalizacji (od 1.10.2014)

ALERGOLOGIA (0731)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ALERGOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ALERGOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. Program specjalizacji w dziedzinie ALERGOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie ALERGOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 5. Program specjalizacji w dziedzinie ALERGOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc lub chorób wewnętrznych
 6. Program specjalizacji w dziedzinie ALERGOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii
 7. Program specjalizacji w dziedzinie ALERGOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii
 8. Program specjalizacji w dziedzinie ALERGOLOGII dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie otorynolaryngologii lub pediatrii
 9. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie alergologii
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA (0701)

BALNEOLOGIA I MEDYCYNA FIZYKALNA (0734)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej lub pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytułu specjalisty w dziedzinie alergologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorób płuc, chorób płuc dzieci, chorób wewnętrznych, dermatologii i wenerologii, kardiochirurgii, medycyny ogólnej, medycyny pracy, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, neurologii, neurologii dziecięcej, neurochirurgii, okulistyki, ortopedio i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, pediatrii, położnictwa i ginekologii, rehabilitacji medycznej, reumatologii, reumatologii dziecięcej, urologii, urologii dziecięcej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej, otolaryngologii lub pediatrii
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej
CHIRURGIA DZIECIĘCA – PROGRAM JEDNOLITY 2019 (0702)

CHIRURGIA DZIECIĘCA – PROGRAM MODUŁOWY 2014 (0702)
CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ (0735)

CHIRURGIA ONKOLOGICZNA (0737)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii onkologicznej
CHIRURGIA PLASTYCZNA (0738)

CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA (0704)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie otolaryngologii
 5. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 6. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej
 7. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie otolaryngologii
 8. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie otorynolaryngologii
 9. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej
 10. Program specjalizacji w dziedzinie CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie otorynolaryngologii
 11. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej
CHOROBY PŁUC (0739)

CHOROBY PŁUC DZIECI (0792)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC DZIECI (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2019
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC DZIECI dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób płuc
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC DZIECI dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC DZIECI dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc
 5. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB PŁUC DZIECI dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 6. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób płuc dzieci
CHOROBY WEWNĘTRZNE (0705)

CHOROBY ZAKAŹNE (0706)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób płuc, chorób zakaźnych, medycyny ogólnej lub pediatrii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 5. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc, medycyny ogólnej lub pediatrii
 6. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
 7. Program specjalizacji w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii
 8. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób zakaźnych
DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA (0707)

DIABETOLOGIA (0740)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie DIABETOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie DIABETOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie DIABETOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie DIABETOLOGII dla lekarzy, którzy zrealizowali moduł podstawowy w zakresie pediatrii
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie diabetologii
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA (0708)

ENDOKRYNOLOGIA I DIABETOLOGIA DZIECIĘCA (0796)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2019
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
EPIDEMIOLOGIA (0710)

FARMAKOLOGIA KLINICZNA (0742)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie FARMAKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy nieposiadających specjalizacji II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie FARMAKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chemioterapii nowotworów, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, chorób płuc, chorób płuc dzieci, chorób zakaźnych, farmakologii, neurologii, neurologii dziecięcej, onkologii klinicznej, pediatrii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży
 3. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie farmakologii klinicznej
GASTROENTEROLOGIA (0743)

GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA (0797)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2019
 2. Program specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej
GENETYKA KLINICZNA (0709)

IMMUNOLOGIA KLINICZNA (0746)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie IMMUNOLOGII KLINICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie IMMUNOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, dermatologii i wenerologii, onkologii klinicznej, pediatrii lub położnictwa i ginekologii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie IMMUNOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie immunologii klinicznej
INTENSYWNA TERAPIA (0801)

KARDIOCHIRURGIA (0747)
KARDIOLOGIA (0748)

KARDIOLOGIA DZIECIĘCA (0762)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2019
 2. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii dziecięcej
MEDYCYNA LOTNICZA (0793)

MEDYCYNA MORSKA I TROPIKALNA (0794)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny pracy
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 4. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny pracy
 5. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny transportu
 6. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej
MEDYCYNA NUKLEARNA (0749)

MEDYCYNA PALIATYWNA (0750)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 4. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny paliatywnej
MEDYCYNA PRACY (0711)

MEDYCYNA RATUNKOWA (0712)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RATUNKOWEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RATUNKOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii lub pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RATUNKOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub pediatrii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RATUNKOWEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych lub pediatrii
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej
MEDYCYNA RODZINNA (0713)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 5. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej
 6. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 7. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 8. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej
 9. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 10. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej
 11. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 12. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny pracy
 13. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
 14. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii
 15. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej
 16. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej

MEDYCYNA SĄDOWA (0714)
MEDYCYNA SPORTOWA (0751)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 4. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 5. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 6. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 7. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej
 8. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej
 9. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej
 10. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej
 11. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej
 12. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY SPORTOWEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii
 13. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny sportowej

MIKROBIOLOGIA LEKARSKA (0716)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I stopnia
 2. Program specjalizacji w dziedzinie MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie mikrobiologii
 3. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
NEFROLOGIA (0752)

NEONATOLOGIA (0753)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie NEONATOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2019
 2. Program specjalizacji w dziedzinie NEONATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie NEONATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie neonatologii
NEUROCHIRURGIA (0717)

NEUROLOGIA DZIECIĘCA (0763)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii
 5. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
 6. Program specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGII DZIECIĘCEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii
 7. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie neurologii dziecięcej
NEUROPATOLOGIA (0789)

ONKOLOGIA KLINICZNA (0754)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób płuc
 5. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie radioterapii onkologicznej
 6. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej
 7. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 8. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 9. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc
 10. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie radioterapii onkologicznej
 11. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej
 12. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie chemioterapii nowotworów
 13. Program specjalizacji w dziedzinie ONKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii
 14. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie onkologii klinicznej
ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU (0720)

PATOMORFOLOGIA (0722)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie PATOMORFOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie PATOMORFOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie patomorfologii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie PATOMORFOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny sądowej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie PATOMORFOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny sądowej
 5. Program specjalizacji w dziedzinie PATOMORFOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neuropatologii
 6. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie patomorfologii
PEDIATRIA (0723)

PEDIATRIA METABOLICZNA (0795)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII METABOLICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny – program dla lekarzy zakwalifikowanych do specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2019
 2. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII METABOLICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie PEDIATRII METABOLICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 4. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii metabolicznej
PERINATOLOGIA (0800)

PSYCHIATRIA (0725)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII dla lekarzy nieposiadających specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
 4. Program specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii
PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEŻY (0756)

REHABILITACJA MEDYCZNA (0728)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
 2. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej
 3. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie rehabilitacji ogólnej
 4. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 5. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 6. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii
 7. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie neurologii
 8. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny pracy
 9. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 10. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 11. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii
 12. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 13. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii
 14. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny pracy
 15. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 16. Program specjalizacji w dziedzinie REHABILITACJI MEDYCZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej
 17. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie rehabilitacji medycznej

REUMATOLOGIA (0757)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie REUMATOLOGII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie REUMATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
 3. Program specjalizacji w dziedzinie REUMATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie REUMATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
 5. Program specjalizacji w dziedzinie REUMATOLOGII dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie pediatrii
 6. Program specjalizacji w dziedzinie REUMATOLOGII dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii
 7. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie reumatologii
SEKSUOLOGIA (0758)

TOKSYKOLOGIA KLINICZNA (0759)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny pracy, pediatrii lub toksykologii
 5. Program specjalizacji w dziedzinie TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii
 6. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie toksykologii klinicznej
TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA (0760)
 1. Program specjalizacji w dziedzinie TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego moduł podstawowego
 2. Program specjalizacji w dziedzinie TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, analityki klinicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, diagnostyki laboratoryjnej, dermatologii i wenerologii, medycyny pracy, mikrobiologii, neurochirurgii, neurologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii, otolaryngologii, pediatrii, położnictwa i ginekologii, radioterapii onkologicznej lub transfuzjologii
 3. Program specjalizacji w dziedzinie TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, diagnostyki laboratoryjnej, dermatologii i wenerologii, kardiochirurgii, kardiologii, medycyny pracy, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, mikrobiologii, mikrobiologii lekarskiej, neurochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, neurologii, okulistyki, onkologii klinicznej, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, pediatrii, położnictwa i ginekologii, radioterapii onkologicznej lub urologii
 4. Program specjalizacji w dziedzinie TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej, otorynolaryngologii lub pediatrii
 5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie transfuzjologii klinicznej
TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA (0761)