Specjalności szczegółowe AKTUALIZACJA 2018

UWAGA

  • Kurs z PROMOCJI ZDROWIA i kolokwium z PRAWA MEDYCZNEGO obowiązują wszystkich lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji przed 30 maja 2003 r, włącznie z postępowaniem kwalifikacyjnym 1.05-15.06.2003 r.
  • Kurs ze ZDROWIA PUBLICZNEGO obowiązuje wszystkich lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji po 30 maja 2003 r, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.12.2003-31.01.2004 r.

Alergologia (0731)

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach płuc, chorobach wewnętrznych, dermatologii i wenerologii, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, pediatrii, otorynolaryngologii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie alergologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Angiologia (0732)

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej lub chorobach wewnętrznych 
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie angiologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Balneologia i medycyna fizykalna (0734)

UWAGA: Specjalizację w balneologii i medycynie fizykalnej realizować mogą lekarze:

  • posiadający specjalizacje II stopnia w: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorobach płuc, chorobach wewnętrznych, dermatologii i wenerologii, kardiochirurgii, medycynie rodzinnej, medycynie ogólnej, neurologii, neurologii dziecięcej, neurochirurgii, okulistyce, ortopedii i traumatologii, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, pediatrii, położnictwie i ginekologii, rehabilitacji medycznej, reumatologii, reumatologii dziecięcej, urologii
  • posiadający tytuł specjalisty w: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorobach płuc, chorobach wewnętrznych, dermatologii i wenerologii, kardiochirurgii, medycynie ratunkowej, medycynie rodzinnej, neurologii, neurochirurgii, okulistyce, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otorynolaryngologii, pediatrii, położnictwie i ginekologii, rehabilitacji medycznej, urologii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Dz. U. nr 213 poz. 1779.
Program dla lekarzy posiadających wyżej wymienione specjalizacje
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Chirurgia naczyniowa (0736)

Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii naczyniowej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Chirurgia onkologiczna (0737)

Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii onkologicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Choroby płuc (0739)

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych lub pediatrii
Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w chorobach płuc oraz tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych lub pediatrii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób płuc przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Diabetologia (0740)

Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych
Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w pediatrii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie diabetologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


Endokrynologia (0741)

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych, pediatrii, położnictwie i ginekologii lub chirurgii ogólnej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie endokrynologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

9. FARMAKOLOGIA KLINICZNA (0742)

Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w: anestezjologii i intensywnej terapii, chemioterapii nowotworów, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorobach płuc, chorobach wewnętrznych, chorobach zakaźnych, farmakologii, neurologii, neurologii dziecięcej, onkologii klinicznej, pediatrii, położnictwie i ginekologii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży
WYKAZ PIŚMIENNICTWA  obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie farmakologii klinicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024

10. GASTROENTEROLOGIA (0743)

Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej lub chorobach wewnętrznych
Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w pediatrii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie gastroenterologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


GERIATRIA (0744)

Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytul specjalisty w chorobach wewnętrznych, medycynie ogólnej, medycynie rodzinnej, neurologii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiazującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie geriatrii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA (0787)

Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w położnictwie i ginekologii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie ginekologii onkologicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


HEMATOLOGIA (0745)

Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych albo pediatrii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA dla lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie hematologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


HIPERTENSJOLOGIA (0788)

Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych albo pediatrii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie hipertensjologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


IMMUNOLOGIA KLINICZNA (0746)

Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorobach wewnętrznych, chorobach zakaźnych, dermatologii i wenerologii, onkologii klinicznej, patomorfologii, pediatrii, położnictwie i gienkologii, chemioterapii nowotworów, chorobach pluc, diagnostyce laboratoryjnej, radioterapii onkologicznej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie immunologii klinicznej 2023


KARDIOLOGIA DZIECIĘCA (0762)

Program-specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w pediatrii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii dziecięcej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


MEDYCYNA PALIATYWNA (0750)

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej specjalności podstawowej
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny paliatywnej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


MEDYCYNA SPORTOWA (0751)

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii dziecięcej, chirurgii ogolnej, chorobach wewnętrznych, medycynie ogólnej, ortopedii i traumatologii, pediatrii, ortopedii I traumatologii narządu ruchu
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny sportowej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


NEFROLOGIA (0752)

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych lub pediatrii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie nefrologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


NEUROLOGIA DZIECIĘCA (0763)

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w pediatrii
Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w neurologii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie neurologii dziecięcej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


NEUROPATOLOGIA (0789)

Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w neurologii, neurochirurgii, patomorfologii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie neuropatologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA (0755)

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w pediatrii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA (0790)

Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w otolaryngologii lub tytuł specjalisty w otorynolaryngologii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


REUMATOLOGIA (0757)

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytul specjalisty w chorobach wewnętrznych, medycynie ogólnej, pediatrii, reumatologii dziecięcej lub posiadających tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych lub pediatrii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie reumatologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


SEKSUOLOGIA (0758)

Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych, położnictwie i ginekologii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży lub posiadających tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych, położnictwie i ginekologii, psychiatrii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie seksuologii przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


TOKSYKOLOGIA KLINICZNA (0759)

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w anestezjologii i intensywnej terapii, chorobach wewnętrznych, medycynie pracy, pediatrii, toksykologii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie toksykologii klinicznej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024


TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA (0761)

Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytul specjalisty w chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej, kardiochirurgii, urologii, chorobach wewnętrznych, pediatrii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie transplantologii klinicznej 2023


UROLOGIA DZIECIĘCA (0791)

Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytul specjalisty w chirurgii dzieciecej lub urologii
WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie urologii dziecięcej przystępujących do PES w sesji WIOSNA 2024