Specjalności szczegółowe AKTUALIZACJA 2018

UWAGA

  • Kurs z PROMOCJI ZDROWIA i kolokwium z PRAWA MEDYCZNEGO obowiązują wszystkich lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji przed 30 maja 2003 r, włącznie z postępowaniem kwalifikacyjnym 1.05-15.06.2003 r.
  • Kurs ze ZDROWIA PUBLICZNEGO obowiązuje wszystkich lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji po 30 maja 2003 r, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.12.2003-31.01.2004 r.

 

1. Alergologia (0731)

1-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach płuc, chorobach wewnętrznych, dermatologii i wenerologii, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, pediatrii, otorynolaryngologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie alergologii 2021

2. Angiologia (0732)

1-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej lub chorobach wewnętrznych 

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie angiologii 2021

3. Balneologia i medycyna fizykalna (0734)

UWAGA: Specjalizację w balneologii i medycynie fizykalnej realizować mogą lekarze:

  • posiadający specjalizacje II stopnia w: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorobach płuc, chorobach wewnętrznych, dermatologii i wenerologii, kardiochirurgii, medycynie rodzinnej, medycynie ogólnej, neurologii, neurologii dziecięcej, neurochirurgii, okulistyce, ortopedii i traumatologii, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, pediatrii, położnictwie i ginekologii, rehabilitacji medycznej, reumatologii, reumatologii dziecięcej, urologii
  • posiadający tytuł specjalisty w: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorobach płuc, chorobach wewnętrznych, dermatologii i wenerologii, kardiochirurgii, medycynie ratunkowej, medycynie rodzinnej, neurologii, neurochirurgii, okulistyce, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otorynolaryngologii, pediatrii, położnictwie i ginekologii, rehabilitacji medycznej, urologii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Dz. U. nr 213 poz. 1779.

1-Program dla lekarzy posiadających wyżej wymienione specjalizacje

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej 2021

4. Chirurgia naczyniowa (0736)

1-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii naczyniowej 2021

5. Chirurgia onkologiczna (0737)

1-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii onkologicznej 2021

6. Choroby płuc (0739)

1-Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych lub pediatrii

2-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w chorobach płuc oraz tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych lub pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób płuc 2021

7. Diabetologia (0740)

1-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych

2-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie diabetologii 2021

8. Endokrynologia (0741)

1-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych, pediatrii, położnictwie i ginekologii lub chirurgii ogólnej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie endokrynologii 2021

9. FARMAKOLOGIA KLINICZNA (0742)

1-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w: anestezjologii i intensywnej terapii, chemioterapii nowotworów, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorobach płuc, chorobach wewnętrznych, chorobach zakaźnych, farmakologii, neurologii, neurologii dziecięcej, onkologii klinicznej, pediatrii, położnictwie i ginekologii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży

WYKAZ PIŚMIENNICTWA  obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie farmakologii klinicznej 2021

10. GASTROENTEROLOGIA (0743)

1-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej lub chorobach wewnętrznych

2-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie gastroenterologii 2021

11. GERIATRIA (0744)

1-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytul specjalisty w chorobach wewnętrznych, medycynie ogólnej, medycynie rodzinnej, neurologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiazującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie geriatrii 2021

12. GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA (0787)

1-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w położnictwie i ginekologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie ginekologii onkologicznej 2021

13. HEMATOLOGIA (0745)

1-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych albo pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA dla lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie hematologii – 2021

14. HIPERTENSJOLOGIA (0788)

1-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych albo pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie hipertensjologii 2021

15. IMMUNOLOGIA KLINICZNA (0746)

1-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorobach wewnętrznych, chorobach zakaźnych, dermatologii i wenerologii, onkologii klinicznej, patomorfologii, pediatrii, położnictwie i gienkologii, chemioterapii nowotworów, chorobach pluc, diagnostyce laboratoryjnej, radioterapii onkologicznej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie immunologii klinicznej 2021

16. KARDIOLOGIA DZIECIĘCA (0762)

1-Program-specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii dziecięcej 2021

17. MEDYCYNA PALIATYWNA (0750)

1-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej specjalności podstawowej

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny paliatywnej 2021

18. MEDYCYNA SPORTOWA (0751)

1-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii dziecięcej, chirurgii ogolnej, chorobach wewnętrznych, medycynie ogólnej, ortopedii i traumatologii, pediatrii, ortopedii I traumatologii narządu ruchu

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny sportowej 2021

19. NEFROLOGIA (0752)

1-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych lub pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie nefrologii 2021

20. NEUROLOGIA DZIECIĘCA (0763)

1-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w pediatrii

2-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w neurologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie neurologii dziecięcej 2021

21. NEUROPATOLOGIA (0789)

1-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w neurologii, neurochirurgii, patomorfologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie neuropatologii 2021

22. ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA (0755)

1-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej 2021

23. OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA (0790)

1-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w otolaryngologii lub tytuł specjalisty w otorynolaryngologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej 2021

24. REUMATOLOGIA (0757)

1-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytul specjalisty w chorobach wewnętrznych, medycynie ogólnej, pediatrii, reumatologii dziecięcej lub posiadających tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych lub pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie reumatologii 2021

25. SEKSUOLOGIA (0758)

1-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych, położnictwie i ginekologii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży lub posiadających tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych, położnictwie i ginekologii, psychiatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie seksuologii 2021

26. TOKSYKOLOGIA KLINICZNA (0759)

1-Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w anestezjologii i intensywnej terapii, chorobach wewnętrznych, medycynie pracy, pediatrii, toksykologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie toksykologii klinicznej 2021

27. TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA (0761)

1-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytul specjalisty w chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej, kardiochirurgii, urologii, chorobach wewnętrznych, pediatrii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie transplantologii klinicznej 2021

28. UROLOGIA DZIECIĘCA (0791)

1-Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytul specjalisty w chirurgii dzieciecej lub urologii

WYKAZ PIŚMIENNICTWA obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie urologii dziecięcej 2021