Wykaz kursów specjalizacyjnych dotychczasowych na rok 2021

Zgodnie z art.19g ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty kursy szkoleniowe objęte programem danej specjalizacji mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1, wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny oraz po uzyskaniu wpisu na listę prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Wykaz kursów specjalizacyjnych na rok 2021

Specjalności lekarskie

Kursy dla wszystkich specjalności

Jednolity obowiązkowy kurs dla wszystkich lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji po 30.05.2003, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.12.2003 – 31.01.2004