Wykaz kursów specjalizacyjnych modułowych na rok 2020

 

Specjalizacje modułowe po 1.10.2014
Specjalizacje dotychczasowe przed 1.10.2014
SPECJALNOŚCI LEKARSKIE
 1. Alergologia (0731)
 2. Anestezjologia i intensywna terapia (0701)
 3. Angiologia (0732)
 4. Audiologia i foniatria (0733)
 5. Balneologia i medycyna fizykalna (0734)
 6. Chirurgia dziecięca (0702)
 7. Chirurgia klatki piersiowej (0735)
 8. Chirurgia naczyniowa (0736)
 9. Chirurgia ogólna (0703)
 10. Chirurgia onkologiczna (0737)
 11. Chirurgia plastyczna (0738)
 12. Chirurgia szczękowo-twarzowa (0704)
 13. Choroby płuc (0739)
 14. Choroby płuc dzieci (0792)
 15. Choroby wewnętrzne (0705)
 16. Choroby zakaźne (0706)
 17. Dermatologia i wenerologia (0707)
 18. Diabetologia (0740)
 19. Diagnostyka laboratoryjna (0708)
 20. Endokrynologia (0741)
 21. Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość (0799)
 22. Endokrynologia i diabetologia dziecięca (0796)
 23. Epidemiologia (0710)
 24. Farmakologia kliniczna (0742)
 25. Gastroenterologia (0743)
 26. Gastroenterologia dziecięca (0797)
 27. Genetyka kliniczna (0709)
 28. Geriatria (0744)
 29. Ginekologia onkologiczna (0787)
 30. Hematologia (0745)
 31. Hipertensjologia (0788)
 32. Immunologia kliniczna (0746)
 33. Intensywna terapia (0801)
 34. Kardiochirurgia (0747)
 35. Kardiologia (0748)
 36. Kardiologia dziecięca (0762)
 37. Medycyna lotnicza (0793)
 38. Medycyna morska i tropikalna (0794)
 39. Medycyna nuklearna (0749)
 40. Medycyna paliatywna (0750)
 41. Medycyna pracy (0711)
 42. Medycyna ratunkowa (0712)
 43. Medycyna rodzinna (0713)
 44. Medycyna sądowa (0714)
 45. Medycyna sportowa (0751)
 46. Medycyna transportowa (0715)
 47. Mikrobiologia lekarska (0716)
 48. Nefrologia (0752)
 49. Nefrologia dziecięca (0798)
 50. Neonatologia (0753)
 51. Neurochirurgia (0717)
 52. Neurologia (0718)
 53. Neurologia dziecięca (0763)
 54. Neuropatologia (0789)
 55. Okulistyka (0719)
 56. Onkologia i hematologia dziecięca (0755)
 57. Onkologia kliniczna (0754)
 58. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu (0720)
 59. Otorynolaryngologia (0721)
 60. Otorynolaryngologia dziecięca (0790)
 61. Patomorfologia (0722)
 62. Pediatria (0723)
 63. Pediatria metaboliczna (0795)
 64. Perinatologia (0800)
 65. Położnictwo i ginekologia (0724)
 66. Psychiatria (0725)
 67. Psychiatria dzieci i młodzieży (0756)
 68. Radiologia i diagnostyka obrazowa (0726)
 69. Radioterapia onkologiczna (0727)
 70. Rehabilitacja medyczna (0728)
 71. Reumatologia (0757)
 72. Seksuologia (0758)
 73. Toksykologia kliniczna (0759)
 74. Transfuzjologia kliniczna (0760)
 75. Transplantologia kliniczna (0761)
 76. Urologia (0729)
 77. Urologia dziecięca (0791)
 78. Zdrowie publiczne (0730)
 1. Alergologia (0731)
 2. Anestezjologia i intensywna terapia (0701)
 3. Angiologia (0732)
 4. Audiologia i foniatria (0733)
 5. Balneologia i medycyna fizykalna (0734)
 6. Chirurgia dziecięca (0702)
 7. Chirurgia klatki piersiowej (0735)
 8. Chirurgia naczyniowa (0736)
 9. Chirurgia ogólna (0703)
 10. Chirurgia onkologiczna (0737)
 11. Chirurgia plastyczna (0738)
 12. Chirurgia szczękowo-twarzowa (0704)
 13. Choroby płuc (0739)
 14. Choroby płuc dzieci (0792)
 15. Choroby wewnętrzne (0705)
 16. Choroby zakaźne (0706)
 17. Dermatologia i wenerologia (0707)
 18. Diabetologia (0740)
 19. Diagnostyka laboratoryjna (0708)
 20. Endokrynologia (0741)
 21. Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość (0799)
 22. Endokrynologia i diabetologia dziecięca (0796)
 23. Epidemiologia (0710)
 24. Farmakologia kliniczna (0742)
 25. Gastroenterologia (0743)
 26. Gastroenterologia dziecięca (0797)
 27. Genetyka kliniczna (0709)
 28. Geriatria (0744)
 29. Ginekologia onkologiczna (0787)
 30. Hematologia (0745)
 31. Hipertensjologia (0788)
 32. Immunologia kliniczna (0746)
 33. Intensywna terapia (0801)
 34. Kardiochirurgia (0747)
 35. Kardiologia (0748)
 36. Kardiologia dziecięca (0762)
 37. Medycyna lotnicza (0793)
 38. Medycyna morska i tropikalna (0794)
 39. Medycyna nuklearna (0749)
 40. Medycyna paliatywna (0750)
 41. Medycyna pracy (0711)
 42. Medycyna ratunkowa (0712)
 43. Medycyna rodzinna (0713)
 44. Medycyna sądowa (0714)
 45. Medycyna sportowa (0751)
 46. Medycyna transportowa (0715)
 47. Mikrobiologia lekarska (0716)
 48. Nefrologia (0752)
 49. Nefrologia dziecięca (0798)
 50. Neonatologia (0753)
 51. Neurochirurgia (0717)
 52. Neurologia (0718)
 53. Neurologia dziecięca (0763)
 54. Neuropatologia (0789)
 55. Okulistyka (0719)
 56. Onkologia i hematologia dziecięca (0755)
 57. Onkologia kliniczna (0754)
 58. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu (0720)
 59. Otorynolaryngologia (0721)
 60. Otorynolaryngologia dziecięca (0790)
 61. Patomorfologia (0722)
 62. Pediatria (0723)
 63. Pediatria metaboliczna (0795)
 64. Perinatologia (0800)
 65. Położnictwo i ginekologia (0724)
 66. Psychiatria (0725)
 67. Psychiatria dzieci i młodzieży (0756)
 68. Radiologia i diagnostyka obrazowa (0726)
 69. Radioterapia onkologiczna (0727)
 70. Rehabilitacja medyczna (0728)
 71. Reumatologia (0757)
 72. Seksuologia (0758)
 73. Toksykologia kliniczna (0759)
 74. Transfuzjologia kliniczna (0760)
 75. Transplantologia kliniczna (0761)
 76. Urologia (0729)
 77. Urologia dziecięca (0791)
 78. Zdrowie publiczne (0730)
SPECJALNOŚCI LEKARSKO-DENTYSTYCZNE
 1. Chirurgia stomatologiczna (0781)
 2. Chirurgia szczękowo-twarzowa (0704)
 3. Ortodoncja (0782)
 4. Periodontologia (0783)
 5. Protetyka stomatologiczna (0784)
 6. Stomatologia dziecięca (0785)
 7. Stomatologia zachowawcza z endodoncją (0786)
 8. Epidemiologia (0710)
 9. Zdrowie publiczne (0730)
 1. Chirurgia stomatologiczna (0781)
 2. Chirurgia szczękowo-twarzowa (0704)
 3. Ortodoncja (0782)
 4. Periodontologia (0783)
 5. Protetyka stomatologiczna (0784)
 6. Stomatologia dziecięca (0785)
 7. Stomatologia zachowawcza z endodoncją (0786)
 8. Epidemiologia (0710)
 9. Zdrowie publiczne (0730)
KURSY DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI
Kursy specjalizacyjne jednolite
przeznaczone dla lekarzy/lekarzy dentystów wszystkich
specjalności – specjalizujących się według modułowych
programów specjalizacji
(zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014 r.)

Kursy specjalizacyjne przeznaczone
dla lekarzy/lekarzy dentystów wybranych
specjalności – specjalizujących się według modułowych
programów specjalizacji
(zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014 r.)

Kursy obowiązują wszystkich lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani
do specjalizacji przed 30.05.2003,
włącznie z postępowaniem kwalifikacyjnym 1.05.2003 – 15.06.2003

Jednolity obowiązkowy kurs dla wszystkich lekarzy, którzy zostali
zakwalifikowani do specjalizacji po 30.05.2003,
począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1.12.2003 – 31.01.2004