Wykaz kursów – specjalizacje modułowe (po 01.10.2014)

Zgodnie z art.19g ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty kursy szkoleniowe objęte programem danej specjalizacji mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1, wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny oraz po uzyskaniu wpisu na listę prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Wykaz kursów specjalizacyjnych na rok 2020

 

Specjalności lekarskie

Specjalności lekarsko-dentystyczne
  1. Chirurgia stomatologiczna (0781)
  2. Chirurgia szczękowo-twarzowa (0704)
  3. Ortodoncja (0782)
  4. Periodontologia (0783)
  5. Protetyka stomatologiczna (0784)
  6. Stomatologia dziecięca (0785)
  7. Stomatologia zachowawcza z endodoncją (0786)
  8. Epidemiologia (0710)
  9. Zdrowie publiczne (0730)