Podmioty wydające karty przebiegu doskonalenia zawodowego

dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

DOLNOŚLĄSKIE

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:
pl. Powstańców Warszawy 1

KUJAWSKO-POMORSKIE

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

LUBELSKIE

Lubelski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia,
Oddział Państwowego Ratownictwa Medycznego
i Doskonalenia Kadr Medycznych
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81-742-41-53

LUBUSKIE

Lubuski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej,
Oddział Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia 8:
ul. Jagiellończyka 8 (pok. 1203), 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel./fax: 95-7115-310 lub 442

ŁÓDZKIE

Wnioski o uzyskanie kart doskonalenia zawodowego należy składać
osobiście w kancelarii urzędu lub przesłać na adres:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

MAŁOPOLSKIE

Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego:
ul. Basztowa  22, 31-156 Kraków

MAZOWIECKIE

Wydział Zdrowia Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego:
pl. Bankowy 3/5, Warszawa

OPOLSKIE

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

PODLASKIE

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

PODKARPACKIE

Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Ratownictwa Medycznego:
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

tel. 17-867-1237, fax. 17-867-1866

POMORSKIE

Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Ratownictwa Medycznego:
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

ŚLĄSKIE

Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Powiadamiania Ratunkowego
Oddział ds. Ratownictwa Medycznego
Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Tel. 32 606-31-39

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

WIELKOPOLSKIE

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

ZACHODNIOPOMORSKIE

Wydział Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin