Doktoranci


Wykłady i kursy 2019/20

„Historia medycyny”

ul. Marymoncka 99/103, sala Rady Naukowej godz. 14-17

Terminy zajęć:

-18.12.2019

-29.01.2020

-26.02.20120

-25.03.2020

-29.04.2020

Medycyna i biologia medyczna (dla II roku)

wykaz proponowanych kursów dla przedmiotu „Medycyna i biologia medyczna” 

Seminaria doktoranckie

Załącznik do sprawozdania rocznego z realizacji pracy doktorskiej

Harmonogram seminarium 2020

Formularz oceny seminarium