Doktoranci

Program studiów

Ramowy program studiów

 

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia

Karty przedmiotów (sylabusy)

Statystyka medyczna

Przygotowanie dydaktyczne

Historia medycyny

Seminaria doktoranckie

Medycyna i biologia medyczna

Język angielski

Wykłady i kursy 2019/20

„Historia medycyny”

ul. Marymoncka 99/103, sala Rady Naukowej godz. 14-17

Terminy zajęć:

-18.12.2019

-29.01.2020

-26.02.20120

-25.03.2020

-29.04.2020

Medycyna i biologia medyczna (dla II roku)

wykaz proponowanych kursów dla przedmiotu „Medycyna i biologia medyczna” 

 

Seminaria doktoranckie

Załącznik do sprawozdania rocznego z realizacji pracy doktorskiej

Harmonogram seminarium 2020

Formularz oceny seminarium

Otwarcie przewodu

http://www.cmkp.edu.pl/struktura/studium-studiow-doktoranckich/przewody-doktorskie-2/

Kodeks etyki doktoranta

Kodeks etyki doktoranta