Studia specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów

W związku z aktualnymi możliwościami rekrutacji na kursy specjalizacyjne za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia, uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie zapisy na kursy szkoleniowe objęte wszystkimi programami specjalizacji, niezależnie od momentu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, będą realizowane wyłącznie za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się przy każdym kursie.
Informację o przewidywanym terminie zmiany sposobu rekrutacji na kursy specjalizacyjne Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego opublikuje na swojej stronie internetowej niezwłocznie po uruchomieniu przez Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia mechanizmów rekrutacyjnych Systemu Monitorowania Kształcenia.

 

UWAGA!!!
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w programach specjalizacji lekarskich, lekarze realizujący moduł podstawowy z chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, otorynolaryngologii lub patomorfologii będą przyjmowani na kursy z modułów specjalistycznych pod warunkiem zrealizowania i zaliczenia danego modułu podstawowego.

 

Ważny komunikat Dyrektora CMKP w sprawie uznania dorobku naukowego i zawodowego w nowych dziedzinach medycyny

Załącznik do komunikatu Dyrektora CMKP (Styczeń 2017)