Zgodnie z art.19g ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty kursy szkoleniowe objęte programem danej specjalizacji mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1, wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny oraz po uzyskaniu wpisu na listę prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Wykaz kursów specjalizacyjnych modułowych na rok 2020

Wykaz kursów specjalizacyjnych modułowych na rok 2019

Wykaz kursów w latach poprzednich

Wszystkie kursy dostępne są poprzez naszą Wyszukiwarkę kursów (dostępną również ze strony głównej).