II Klinika Położnictwa i Ginekologii

II Klinika Położnictwa i Ginekologii
Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet
ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
e-mail: sekretariat@wizk.pl
(korespondencję proszę adresować do p. mgr Klaudii Kuzaki)
 
Pracownicy:

Profesor CMKP:
dr hab. n. med. Michał Ciebiera, prof. CMKP – p.o. Kierownika Kliniki
dr hab. n. med. Diana Massalska, prof. CMKP

Asystent:
lek. Jakub Kociuba
lek. Monika Nekanda-Trepka
lek. Artur Skowyra
lek. Sylwia Szcześniewska
dr n. med. Katarzyna Szlendak-Sauer
 
Starszy wykładowca:
dr n. med. Małgorzata Bińkowska
 
Działalność jednostki:

Zespół II Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP koncentruje swoją pracę na działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie położnictwa i ginekologii, perinatologii, ginekologii onkologicznej, endokrynologii oraz endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Ośrodek organizuje liczne kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy specjalistów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji. 

W zakresie działalności naukowej II Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP prowadzi we współpracy z ośrodkami krajowymi oraz zagranicznymi szereg badań i prac dotyczących patofizjologii ciąży oraz porodu, patofizjologii chorób narządu rodnego kobiety (a w szczególności mięśniaków macicy i endometriozy) oraz doskonalenia leczenia operacyjnego i farmakologicznego w ginekologii i endokrynologii ginekologicznej.