II Klinika Położnictwa i Ginekologii

II Klinika Położnictwa i Ginekologii
Szpital Specjalistyczny „Inflancka”
ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
Pracownicy:

Profesor CMKP:
dr hab. n. med. Michał Ciebiera, prof. CMKP – p.o. Kierownika Kliniki
 
Adiunkt:
dr n. med. Błażej Nowakowski

Asystent:
lek. Jakub Kociuba
lek. Lidia Korczyńska
lek. Beata Sikora
lek. Artur Skowyra
lek. Sylwia Szcześniewska
dr n. med. Elżbieta Zarychta