II Klinika Położnictwa i Ginekologii

Szpital Bielański Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa tel/fax: 22-5690-274 e-mail: kpgii@cmkp.edu.pl

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med.  Łukasz Wicherek 

Pracownicy

dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska,

prof. CMKP dr hab. n. med. Michał Ciebiera,

prof. CMKP Asystent: lek. Agnieszka Sękowska

Adiunkt: dr n. med. Sebastian Szubert

Wykładowcy:

lek. Katarzyna Gorzelnik

lek. Elżbieta Narojczyk-Świeściak

lek. Agnieszka Lewandowska

lek. Beata Rebizant

dr n. med. Marcin Woźniewicz  

Osiągnięcia

18 stycznia 2019 roku zespół w składzie dr hab. med. Marzena Dębska, prof. dr hab. med. Małgorzata-Świątkowska-Freund i dr Beata Rebizant przeprowadził w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP pierwszy fetoskopowy zabieg selektywnej laserowej obliteracji naczyń łączących (SQLPCV).  Zabieg wykonano u pacjentki w 21 tygodniu ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej dwuowodniowej powikłanej zespołem przetoczenia między płodami (TTTS, Twin to Twin Transfusion Syndrome). Zespół TTTS jest bardzo poważnym problemem w perinatologii, występującym w około 15% ciąż bliźniaczych jednokosmówkowych dwuowodniowych. Wynika on z obecności nieprawidłowych połączeń naczyniowych między płodami, prowadzących do niezrównoważonego przepływu krwi od jednego płodu (dawcy) do drugiego (biorcy). Skutkiem tego jest zahamowanie rozwoju wewnątrzmacicznego, niedokrwistość i małowodzie u płodu dawcy, a wielowodzie, policytemia i powikłania kardiologiczne u płodu biorcy. Śmiertelność w nieleczonym zespole TTTS jest bardzo wysoka i wynosi około 60-100%. Zabieg laserowej obliteracji połączeń naczyniowych pozwala istotnie zwiększyć szanse na przeżycie i prawidłowy rozwój leczonych wewnątrzmacicznie dzieci. Przeprowadzenie zabiegu było możliwe dzięki wieloletniej współpracy z zespołem Kliniki Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – jej Kierownikiem Profesorem Krzysztofem Preisem i Panią Profesor Małgorzatą-Świątkowską-Freund.  Klinika Położnictwa GUM jest jednym z nielicznych ośrodków w Polsce wykonujących zabiegi fetoskopowe, a jednocześnie jednym z wiodących w Europie. Sprzęt niezbędny to przeprowadzenia procedury SQLPCV został zakupiony do naszej Kliniki w ramach ministerialnego „Programu kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018 – 2020”. Dzięki pomocy Ministerstwa Zdrowia II Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP, będąca unikalnym na skalę ogólnopolską ośrodkiem, wykonującym interwencje kardiologiczne u płodów, jak również nowatorskie zabiegi w wadach układu moczowego, obecnie dysponuje również sprzętem do fetoskopii, co umożliwia przeprowadzanie pełnego zakresu diagnostyki i terapii prenatalnej.