II Klinika Położnictwa i Ginekologii

Szpital Bielański Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80,
01-809 Warszawa
tel/fax: 22-5690-274
e-mail: kpgii@cmkp.edu.pl

Pracownicy

prof. dr hab. n. med.  Łukasz Wicherek – kierownik kliniki

Profesor CMKP
dr hab. n. med. Michał Ciebiera, prof. CMKP
dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, prof. CMKP
dr hab. n. med. Małgorzata Walentowicz-Sadłecka, prof. CMKP
dr hab. n. med. Marcin Wiecheć, prof. CMKP

Asystent
lek. Agnieszka Lewandowska
lek. Agnieszka Sękowska
lek. Artur Skowyra
lek. Anna Wójcikiewicz
lek. Grzegorz Ziółkowski

Adiunkt
dr n. med. Anna Knafel
lek. Błażej Nowakowski

Wykładowca
lek. Katarzyna Gorzelnik
lek. Elżbieta Narojczyk-Świeściak
lek. Beata Rebizant
dr n. med. Marcin Woźniewicz  

Osiągnięcia

18 stycznia 2019 roku zespół w składzie dr hab. med. Marzena Dębska, prof. dr hab. med. Małgorzata-Świątkowska-Freund i dr Beata Rebizant przeprowadził w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP pierwszy fetoskopowy zabieg selektywnej laserowej obliteracji naczyń łączących (SQLPCV).  Zabieg wykonano u pacjentki w 21 tygodniu ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej dwuowodniowej powikłanej zespołem przetoczenia między płodami (TTTS, Twin to Twin Transfusion Syndrome). Zespół TTTS jest bardzo poważnym problemem w perinatologii, występującym w około 15% ciąż bliźniaczych jednokosmówkowych dwuowodniowych. Wynika on z obecności nieprawidłowych połączeń naczyniowych między płodami, prowadzących do niezrównoważonego przepływu krwi od jednego płodu (dawcy) do drugiego (biorcy). Skutkiem tego jest zahamowanie rozwoju wewnątrzmacicznego, niedokrwistość i małowodzie u płodu dawcy, a wielowodzie, policytemia i powikłania kardiologiczne u płodu biorcy. Śmiertelność w nieleczonym zespole TTTS jest bardzo wysoka i wynosi około 60-100%. Zabieg laserowej obliteracji połączeń naczyniowych pozwala istotnie zwiększyć szanse na przeżycie i prawidłowy rozwój leczonych wewnątrzmacicznie dzieci. Przeprowadzenie zabiegu było możliwe dzięki wieloletniej współpracy z zespołem Kliniki Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – jej Kierownikiem Profesorem Krzysztofem Preisem i Panią Profesor Małgorzatą-Świątkowską-Freund.  Klinika Położnictwa GUM jest jednym z nielicznych ośrodków w Polsce wykonujących zabiegi fetoskopowe, a jednocześnie jednym z wiodących w Europie. Sprzęt niezbędny to przeprowadzenia procedury SQLPCV został zakupiony do naszej Kliniki w ramach ministerialnego „Programu kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018 – 2020”. Dzięki pomocy Ministerstwa Zdrowia II Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP, będąca unikalnym na skalę ogólnopolską ośrodkiem, wykonującym interwencje kardiologiczne u płodów, jak również nowatorskie zabiegi w wadach układu moczowego, obecnie dysponuje również sprzętem do fetoskopii, co umożliwia przeprowadzanie pełnego zakresu diagnostyki i terapii prenatalnej.