II Klinika Położnictwa i Ginekologii

II Klinika Położnictwa i Ginekologii
Szpital Specjalistyczny „Inflancka”
ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
Pracownicy:

Profesor CMKP:
dr hab. n. med. Michał Ciebiera, prof. CMKP – p.o. Kierownika Kliniki
dr hab. n. med. Diana Massalska, prof. CMKP
 
Adiunkt:
dr n. med. Błażej Nowakowski

Asystent:

lek. Jakub Kociuba
lek. Lidia Korczyńska
lek. Beata Sikora
lek. Artur Skowyra
lek. Sylwia Szcześniewska
dr n. med. Elżbieta Zarychta

Starszy wykładowca:

dr n. med. Małgorzata Bińkowska

Działalność jednostki:

Działalność II Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP koncentruje się wokół działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie położnictwa i ginekologii, perinatologii, ginekologii onkologicznej oraz endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Ośrodek organizuje liczne kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy specjalistów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji. W zakresie działalności naukowej II Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP prowadzi we współpracy z ośrodkami krajowymi oraz zagranicznymi szereg badań i prac dotyczących patofizjologii ciąży oraz porodu, patofizjologii chorób narządu rodnego kobiety oraz doskonalenia leczenia operacyjnego i farmakologicznego w ginekologii.