II Klinika Urologii

Szpital Bielański Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80,
01-809 Warszawa
tel: 22 56 90 148
fax: 22 56 90 150
e-mail: kuii@cmkp.edu.pl

Pracownicy

dr  hab. n. med. Piotr Kryst – p.o. kierownika

Profesor CMKP
dr hab. n. med. Sławomir Poletajew, prof. CMKP

Asystent
lek. Jarosław Ratajski
lek. Łukasz Wójcik

Adiunkt
dr n. med. Łukasz Nyk
dr n. med. Stanisław Szempliński

Wykładowca
lek. Anna Bonder-Nowicka

Starszy Wykładowca
dr n. med. Przemysław Szostek

Sekretariat
Anna Belka