II Klinika Urologii

Szpital Bielański Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80,
01-809 Warszawa
tel: 22 56 90 148
fax: 22 56 90 150
e-mail: kuii@cmkp.edu.pl

Pracownicy

dr  hab. n. med. Piotr Kryst, prof. CMKP – kierownik

Profesor CMKP
dr hab. n. med. Sławomir Poletajew, prof. CMKP

Asystent
lek. Łukasz Wójcik

Wykładowca
lek. Anna Bonder-Nowicka

LOKALIZACJA
Szpital ECZ w Otwocku
ul. Borowa 14/18
05-400 Otwock
tel: 22 7103 049

Asystent
lek. Wojciech Malewski
lek. Omar Tayara

Adiunkt
dr n. med. Łukasz Nyk
dr n. med. Stanisław Szempliński

Starszy Wykładowca
dr n. med. Przemysław Szostek

Sekretariat
Anna Belka