II Klinika Urologii

Szpital Bielański Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80,
01-809 Warszawatel: 22 56 90 148
fax: 22 56 90 150
e-mail: kuii@cmkp.edu.pl

Pracownicy

Adiunkt

dr n. med. Piotr Kryst – p.o. kierownika
dr n. med. Łukasz Nyk
dr hab. n. med. Sławomir Poletajew
dr n. med. Stanisław Szempliński

Asystent

lek. Anna Bondewr-Nowicka
lek. Jarosław Ratajski
lek. Grzegorz Rogowski
lek. Łukasz Wójcik

St. Wykładowca

dr n. med. Przemysław Szostek