Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
kchgt@cmkp.edu.pl

Pracownicy

Dr hab. n. med. Marek Durlik, prof. CMKP – Kierownik Kliniki
lek. Tomasz Chełchowski
lek. Magdalena Derejska
lek. Marta Matejak-Górska
lek. Grzegorz Witkowski