Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel: 47 722 12 17
kchgt@cmkp.edu.pl

Pracownicy

Profesor CMKP
dr hab. n. med. Marek Durlik, prof. CMKP – kierownik kliniki
dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza, prof. CMKP

Wykładowcy:

lek. Tomasz Chełchowski
lek. Magdalena Derejska
lek. Marta Matejak-Górska
lek. Grzegorz Witkowski