Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
kchgt@cmkp.edu.pl

Pracownicy

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Marek Durlik, prof. CMKP

lek. Tomasz Chełchowski
lek. Magdalena Derejska
lek. Marta Matejak-Górska
dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza
lek. Grzegorz Witkowski