Klinika Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa

SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKPul. Czerniakowska 231
tel. 22 628 72 71

Pracownicy

dr hab. n. med.  Grzegorz Panek, prof. CMKP
dr hab. n. med. Marzena Dębska, prof. CMKP

Asystent:
lek. Anna Olędzka

Adiunkt:
dr n. med. Julia Bijok
dr n. med Diana Massalska
Dr n. med. Beata Osuch

Wykładowca:
lek. Tomasz Roszkowski

St. wykładowca:
dr n. med. Małgorzata Bińkowska