Klinika Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa

SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKPul. Czerniakowska 231
tel. 22 628 72 71

Pracownicy

dr hab. n. med.  Grzegorz Panek, prof. CMKP – Kierownik kliniki
dr hab. n. med. Marzena Dębska, prof. CMKP

Asystent:
lek. Anna Olędzka

Adiunkt:
dr n. med. Julia Bijok
dr n. med Diana Massalska
Dr n. med. Beata Osuch

Wykładowca:
lek. Tomasz Roszkowski

St. wykładowca:
dr n. med. Małgorzata Bińkowska