Klinika Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa

SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231
tel. 22 628 72 71

Pracownicy

dr hab. n. med.  Grzegorz Panek, prof. CMKP – Kierownik kliniki

Adiunkt
dr n. med. Julia Bijok
dr n. med Diana Massalska
dr n. med. Beata Osuch

Asystent
lek. Anna Olędzka

Wykładowca
lek. Tomasz Roszkowski

St. wykładowca
dr n. med. Małgorzata Bińkowska