Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

PRACOWNICY OŚRODKA

ADIUNKT
dr n. med. Anna Boguradzka – p.o. kierownika

ASYSTENT
lek. Dorota Rzewuska

WYKŁADOWCA
lek. Janusz Krupa

STARSZY WYKŁADOWCA
dr n. med. Adam Ptasiński

ul. Ostrobramska 101
04-041 Warszawa
tel. 22 465 66 60
e-mail: ro@cmkp.edu.pl