Zakład Szkolenia Biegłych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
tel: 606 652 281
szkolenia.biegli@cmkp.edu.pl

W Polsce rośnie liczba spraw sądowych dotyczących postępowania medycznego. Jednocześnie brakuje biegłych i setki spraw pozostają bez opinii lub opinie nie spełniają wymogów merytorycznych lub formalnych.

Taka sytuacja stanowi zagrożenie dla wszystkich zainteresowanych stron.

Jednym z rozwiązań poprawiających sytuację w tym obszarze, jest stworzenie Ogólnopolskiego Ośrodka Biegłych. Ośrodek oparty jest o  o medyczną instytucję badawczo-dydaktyczną o ugruntowanej pozycji. Od 50 lat każdy wykształcony w Polsce lekarz specjalista odbywał szkolenie w CMKP.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest jedyną ogólnopolską uczelnią dedykowaną wyłącznie do szkolenia podyplomowego lekarzy i innych profesjonalistów wykonujących zawody medyczne. Dzięki własnej szerokiej bazie klinicznej, jak i stałej współpracy z wybitnymi specjalistami i autorytetami ze wszystkich dziedzin medycyny, w tym współpracy z towarzystwami naukowymi i konsultantami krajowymi, jest miejscem obiektywnym i najlepiej przygotowanym do posadowienia ogólnopolskiego ośrodka biegłych.

Zainicjowaniem działań w tym kierunku jest uruchomienie w CMKP Zakładu Szkolenia Biegłych, a Zakład został posadowiony w Katedrze Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego CMKP Kierowanej przez Pana Profesora Jacka Sobockiego.

Szanowni Państwo,

Udostępniony został  harmonogram szkoleń dla członków Towarzystw Naukowych, którzy występują w charakterze biegłych i są rekomendowani dla celów sporządzania opinii. Szkolenie odbywa się w ramach Programu Szkoleniowego powstałego przy współpracy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Towarzystw Naukowych.  Celem szkoleń jest podnoszenie jakości technicznej sporządzanych opinii oraz stworzenie grupy biegłych rozstrzygających o najwyższych kompetencjach z zakresu wszystkich

specjalizacji i rekomendowanych przez Towarzystwa Naukowe.  

Terminy szkoleń w godzinach od 9. 30 do godz. 14.00 

–  31  maja 2021 roku,

–  21  czerwiec 2021 roku,

–  12  lipiec 2021 roku,

–  30  sierpień 2021 roku,

–  27  wrzesień 2021 roku,

–  25  października 2021 roku,

–  29  listopada 2021 roku,

–  20  grudzień 2021 roku,

–  31  styczeń 2022 roku,

–  28  luty 2022 roku,

–  28  marca 2022 roku,

–  25  kwietnia 2022 roku,

–  30  maja 2022 roku,

–  27  czerwca 2022 roku.

Szkolenia odbywać się będą w formie on – linie , a także hybrydowo z uwagi na istniejącą sytuację epidemiologiczną.

Harmonogram do pobrania

Zespół Zakładu Szkolenia Biegłych,

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego

Zakład Szkolenia Biegłych