Zakład Szkolenia Biegłych

Szkoła Zdrowia Publicznego
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
ul. Kleczewska 61/63
01-826 Warszawa

Szanowni Państwo,

w ostatnich latach, w następstwie zmian legislacyjnych oraz rosnącej prawnej świadomości społeczeństwa, zwiększa się liczba toczących się postępowań w sprawach medycznych. Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania mierzą się z niebagatelnym problemem, którym jest niewielka liczba wykwalifikowanych biegłych z zakresu medycyny. Jak pokazuje dotychczasowa praktyka, niejednokrotnie opinie wydawane są przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, czego skutkiem jest podważanie opinii na dalszych etapach postępowania i konieczność zasięgnięcia opinii uzupełniających. Coraz częściej stwierdzana jest przewlekłość postępowań, co w konsekwencji doprowadza do zasądzania z tego tytułu wysokich rekompensat. Taki stan powoduje wydłużanie czasu potrzebnego na zakończenie postępowania przed sądem, a na wyrok często trzeba czekać latami.

Identyfikując pogłębiający się problem, władze Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego powołały do działania Zakład Szkolenia Biegłych. Jest to jednostka dydaktyczna o zasięgu ogólnopolskim. Decyzją Rady Naukowej uczelni zakład posadowiono w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP, której dziekanem jest prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas. Zadaniem Zakładu Szkolenia Biegłych jest kształcenie medyków pod kątem prawnym. W 2021 r. rozpoczęto pierwszy cykl comiesięcznych szkoleń dla lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych. Pierwszy cykl zakończył się w czerwcu 2022 r. W kursie wzięło udział 133 specjalistów z zakresu medycyny, fizjoterapii, psychologii i pielęgniarstwa. Od września 2022 r. zaczęły się szkolenia w drugiej edycji kursu, do której zgłosiła się już zbliżona do pierwszej edycji liczba uczestników. Założeniem tych szkoleń jest przybliżanie uczestnikom problematyki z zakresu prawa w kontekście wykonywania zawodu medycznego. Kursanci zdobywają wiedzę dotyczącą występowania w rolach procesowych np. biegłego lub świadka. Otrzymują także wskazówki formalne dotyczące sporządzania opinii na rzecz instytucji wymiaru sprawiedliwości. Cykliczne spotkania prowadzone są przez prawników dzielących się z uczestnikami nie tylko wiedzą merytoryczną, ale i doświadczeniem. Dzięki regularnym spotkaniom i formule kooperacji prawniczo-medycznej możliwa jest kompleksowa analiza tematyki. Inicjatywa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W celu jej rozpowszechnienia w środowisku medycznym podjęto współpracę z naukowymi towarzystwami lekarskimi oraz stworzono zespoły specjalistyczne zrzeszające od kilku do kilkunastu osób:

Zespół w dziedzinie ginekologii i położnictwa: koordynator − prof. Przemysław Oszukowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii na terenie województwa świętokrzyskiego. Członkowie zespołu są rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników.

Zespół w dziedzinie kardiologii: koordynator − prof. Marcin Grabowski, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM. Członkami zespołu są specjaliści rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Zespół w dziedzinie chirurgii ogólnej: koordynatorem jest prof. Mariusz Wyleżoł, kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej. Członkowie zespołu są rekomendowani przez Towarzystwo Chirurgów Polskich.

Zespół w dziedzinie chirurgii bariatrycznej: koordynator − prof. Wiesław Tarnowski, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej CMKP, zastępca dyrektora ds. klinicznych w SPSK im. prof. W. Orłowskiego.

Zespół w dziedzinie neurochirurgii: koordynatorem jest prof. Romuald Krajewski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, członek Naczelnego Sądu Lekarskiego i sekretarz Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia. Członkowie zespołu rekomendowani są przez Polskie Towarzystwo Neurochirurgów.

Zespół w dziedzinie neonatologii: koordynator dr n. med. Beata Pawlus, konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii na terenie województwa mazowieckiego, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie. Członkowie zespołu są rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Neonatologiczne.

Zespół ortopedyczny: koordynator – dr Adam Kosim, lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii Urazowej i Ortopedii w Szpitalu Św. Anny Warszawie. Członkami zespołu są specjaliści, zajmujący się rozległymi obszarami z dziedziny ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Zespół ds. medycyny estetycznej i anti-aging: koordynator – dr Edyta Adamczyk-Kutera, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Akademia Medycyny Estetycznej i Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Członkowie zespołu są rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.

Zespół w dziedzinie dermatologii: koordynator – dr hab. Joanna Czuwara, dermatopatolog certyfikowana egzaminem europejskim UEMS, adiunkt w Klinice Dermatologicznej WUM. Członkowie zespołu są rekomendowani przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych.

Zespół w dziedzinie pielęgniarstwa, położnictwa i diagnostyki laboratoryjnej: koordynatorem jest mgr Wiesława Załuska, dyrektor ds. pielęgniarstwa Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Uczestnictwo w kursie swoich przedstawicieli rekomenduje Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Zespoły mają zapewnić biegłym możliwość pracy nad wskazaną tematyką w ramach jednej specjalności i w gronie interdyscyplinarnym.

Uruchomiony od września 2022 r. drugi cykl szkoleń organizowanych przez Zakład Szkolenia Biegłych CMKP odbywa się zgodnie z poniższym terminarzem, w formule hybrydowej (możliwość uczestnictwa zdalnego przez zoom lub stacjonarnego z Domu Nauki CMKP w Warszawie). Harmonogram tematyczny szkoleń w cyklu 2022/2023 dostępny jest jako załącznik do strony.

Terminy szkoleń w godzinach od 9.30 do godz. 14.00:

  • 26 września 2022
  • 31 października 2022
  • 21 listopada 2022
  • 19 grudnia 2022
  • 30 stycznia 2023
  • 27 lutego 2023
  • 20 marca 2023
  • 24 kwietnia 2023
  • 29 maja 2023
  • 26 czerwca 2023

Harmonogram tematyczny

Plan szkoleń w cyklu 2022/2023

Zapisy na szkolenia odbywają się poprzez e-mail: szkolenia.biegli@cmkp.edu.pl