Zakład Szkolenia Biegłych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa

Szanowni Państwo,

Udostępniony został  harmonogram szkoleń dla członków Towarzystw Naukowych, którzy występują w charakterze biegłych i są rekomendowani dla celów sporządzania opinii. Szkolenie odbywa się w ramach Programu Szkoleniowego powstałego przy współpracy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Towarzystw Naukowych.  Celem szkoleń jest podnoszenie jakości technicznej sporządzanych opinii oraz stworzenie grupy biegłych rozstrzygających o najwyższych kompetencjach z zakresu wszystkich specjalizacji i rekomendowanych przez Towarzystwa Naukowe. 

Terminy szkoleń w godzinach od 9. 30 do godz. 14.00

–  31  maja 2021 roku,

–  21  czerwiec 2021 roku,

–  12  lipiec 2021 roku,

–  30  sierpień 2021 roku

–  27  wrzesień 2021 roku

–  25  października 2021 roku

–  29  listopada 2021 roku

–  20  grudzień 2021 roku

–  31  styczeń 2022 roku

–  28  luty 2022 roku

–  28  marca 2022 roku

–  25  kwietnia 2022 roku

–  30  maja 2022 roku

–  27  czerwca 2022 roku

Szkolenia odbywać się będą w formie on – linie , a także hybrydowo z uwagi na istniejącą sytuacje epidemiologiczną.

Zespół Zakładu Szkolenia Biegłych,

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego

Zakład Szkolenia Biegłych