Kalendarium Szkoły Zdrowia Publicznego

 

Rok akademicki 2020/2021

Data Nazwa wydarzenia Opis wydarzenia
19.04.2021

XIX Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

19 kwietnia 2021r. odbyło się XIX Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP w roku akademickim 2020/2021. W ramach seminarium Pani Doktor Agnieszka Jasik wygłosiła wykład pt. „Doktorze, co z tym moim kwasem moczowym?”. Pani Doktor Agnieszka Jasik przybliżyła najnowsze informacje na temat hiperurykemii, nazywanej inaczej „chorobą grillową”, w tym o częstości jej występowania w populacji i sposobach leczenia. Po wystąpieniu odbyła się żywa dyskusja, w której wzięli udział prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska, prof. Janusz Kocik, prof. Janusz Ostrowski i dr Alicja Baska. Seminarium jak zwykle miało formę on-line, zostało zarejestrowane i jest dostępne wraz z prezentacjami na platformie Microsoft Teams dla wszystkich zarejestrowanych uczestników.
12.04.2021

Egzamin specjalizacyjny w dziedzinie Zdrowia Publicznego

12 kwietnia w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP odbył się egzamin specjalizacyjny dla lekarzy w dziedzinie Zdrowie Publiczne. Do egzaminu przystąpiła jedna osoba, w rezultacie otrzymując z wynikiem bardzo dobrym tytuł specjalisty.
29.03.2021

XVIII seminarium on-line SZP

Wraz z kolejnymi miesiącami pandemii COVID-19 dowiadujemy się więcej o negatywnych skutkach zdrowotnych zakażenia SARS-CoV-2. Zaburzenia neurologiczne związane z COVID-19 to temat osiemnastego seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP w roku akademickim 2020/2021, które odbyło się 29 marca 2021 r. Ten niezwykle ważny temat w szeroki sposób przedstawił Pan Doktor Jacek Pruszyński. Po wykładzie odbyła się dyskusja, w której wzięli udział Pan Profesor Janusz Ostrowski, Pan Profesor Jarosław Pinkas, Pan Profesor Janusz Kocik, Pani Profesor Ewa Marcinowska-Suchowierska oraz Pan Profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński. Seminarium było okazją do podsumowania konferencji pt. Pandemia COVID-19 – rok doświadczeń oraz złożenia świątecznych życzeń.
22.03.2021

Konferencja „Pandemia COVID-19 Rok doświadczeń”

22 marca 2021 r. odbyła się pierwsza w historii konferencja on-line Szkoły Zdrowia Publicznego, prowadzona na żywo ze studia nagraniowego CMKP, zorganizowana wyłącznie siłami CMKP. W ciągu trzech godzin siłami Zespołu Szkoły Zdrowia Publicznego przedstawionych zostało 9 tematów, obejmujących medyczne, epidemiologiczne, społeczne, psychologiczne i edukacyjne aspekty pandemii COVID-19. Materiały z konferencji są ogólnodostępne w serwisie VIMEO.
15.03.2021

XVII seminarium on-line SZP

Problemy ochrony danych osobowych w placówkach medycznych w świetle wybranych decyzji organów nadzorczych to temat siedemnastego seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP w roku akademickim 2020/2021, które odbyło się 15 marca 2021 r. Ten trudny temat w sposób przystępny przedstawiła dr n. praw. Lidia Janiszewska. Po wykładzie odbyła się dyskusja, w której wzięli udział dr hab. n. o. zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP, dr hab. n. med. Dorota Cianciara, prof. CMKP i dr n. praw. Iwona Wrześniewska-Wal.
10.03.2021

Nominacja profesorska

Jarosław Pinkas, Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polski z dnia 22 lutego 2021 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.
09.03.2021

Lista 100 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w 2020 r.

9 marca 2021 r. redakcja „Pulsu Medycyny” po raz siódmy ogłosiła wyniki plebiscytu Lista Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia. Wśród laureatów plebiscytu dotyczącego 2020 r. znalazł się dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, prof. CMKP – dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP oraz Dyrektor CMKP, prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert.
LISTA STU 2020: SYSTEM OCHRONY ZDROWIA
01.03.2021

XVI seminarium on-line SZP

Od 1 stycznia zmianom uległy regulacje prawne dotyczące eksperymentów medycznych. To ważne zagadnienie zostało omówione przez Panią Doktor Emilię Sarnacką podczas szesnastego seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP w roku akademickim 2020/2021, które odbyło się 1 marca 2021 r. Wykład pt. „Nowe zasady przeprowadzania eksperymentów medycznych” sprowokował ciekawą dyskusję, w której wzięli udział Pan Profesor Janusz Ostrowski, Pani Profesor Ewa Marcinowska-Suchowierska, Pan Profesor Janusz Kocik oraz Pan Profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński.
22.02.2021

XV seminarium on-line Szkoły Zdrowia Publicznego

Tematem XV seminarium on-line Szkoły Zdrowia Publicznego, które odbyło się 22 lutego 2021 r. był „Świat wartości lekarza”. W ramach seminarium Pan Adam Skowron omówił m.in. podstawowe problemy dotyczące wartości, aksjologię lekarską oraz hierarchie i potencjalne konflikty wartości. Po wykładzie odbyła się żywa dyskusja, w której wzięły udział następujące osoby: Pani Doktor Iwona Wrześniewska-Wal, Pani Profesor Dorota Cianciara, Pani Doktor Emilia Sarnacka, Pan Profesor Jarosław Pinkas, Pan Profesor Janusz Ostrowski, Pani Profesor Ewa Marcinowska-Suchowierska, Pan Profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński, Pan Doktor Jacek Pruszyński oraz Pan Doktor Wojciech S. Zgliczyński.
15.02.2021

Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego

„Zespoły diagnostyczno-terapeutyczne” były tematem czternastego seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP w roku akademickim 2020/2021, który w dniu 15 lutego 2021 r. przedstawili Pani Doktor Iwona Wrześniewska-Wal oraz Pan Doktor Jacek Pruszyński. W wystąpieniach omówiono m.in. aspekty formalno-prawne funkcjonowania zespołów diagnostyczno-terapeutycznych oraz ich znaczenie dla funkcjonowania jednostek i zbiorowości. Po wykładach odbyła się dyskusja, w której wzięli udział Pani Profesor Dorota Cianciara, Pan Profesor Janusz Kocik, Pan Profesor Jarosław Pinkas i Pan Profesor Janusz Ostrowski.
12.02.2021

Rada ds. Ochrony Zdrowia

W dniu 12 lutego 2021 r. Prezydent RP powołał Radę do Spraw Ochrony Zdrowia. Zadania Rady to analiza aktualnej sytuacji w dziedzinie ochrony zdrowia, tworzenie forum debaty, przygotowywanie opinii i ekspertyz, opracowywanie założeń i projektów inicjatyw legislacyjnych oraz wspieraniem działań Prezydenta RP związanych z realizacją inicjatywy legislacyjnej i promowanie postaw prozdrowotnych. W składzie Rady znalazło się dwoje członków Zespołu Szkoły Zdrowia Publicznego, tj. Pani Profesor Ewa Marcinowska-Suchowierska oraz Pan Profesor Jarosław Pinkas.
08.02.2021

Problem starości w kulturze światowej

„Problem starości w kulturze światowej” to temat wykładu Profesora Janusza Sytnika-Czetwertyńskiego, który został wygłoszony 8 lutego 2021., podczas trzynastego seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP w roku akademickim 2020/2021. W wykładzie omówiono problem starości w kontekście kulturowym, etyczno-estetycznym, religijnym, społecznym, ludzkim i medycznym. W dyskusji po wykładzie wzięli udział Pan Doktor Paweł Goryński, Pani Doktor Emilia Sarnacka, Pan Profesor Janusz Kocik, Pan Profesor Jarosław Pinkas i Pan Doktor Daniel Śliż.
01.02.2021

XII Seminarium SZP

Szczepienia przeciw COVID-19, w tym stan zaszczepienia w Polsce i na świecie, mechanizmy działania szczepionek, przechowywanie, schematy dawkowania, skuteczność i działania niepożądane, były tematem dwunastego seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP w roku akademickim 2020/2021, który przedstawiła Pani Agnieszka Baumann w dniu 1 lutego 2021 r. Po prezentacji odbyła się dyskusja, w której wzięli udział Pan Doktor Paweł Goryński, Pan Profesor Janusz Kocik, Pani Profesor Dorota Cianciara, Pani Profesor Ewa Marcinowska-Suchowierska, Pan Profesor Jarosław Pinkas i Pan Profesor Antoni Niedzielski.
27.01.2021

Kierownik Zakładu Medycyny Stylu Życia

W dniu 27 stycznia 2020 r., podczas 23 posiedzenia, Rada Naukowa CMKP zdecydowała w głosowaniu o powierzeniu Panu Profesorowi Jarosławowi Pinkasowi kierownictwa Zakładu Medycyny Stylu Życia w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP oraz o powołaniu Zakładu Statystyki Medycznej w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP.
18.01.2021

XI Seminarium/ Webinarium SZP

Tematem XI seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego on-line, które odbyło się w dniu 18 stycznia 2021 r. było kształcenia podyplomowe lekarzy. W ramach seminarium Pani Magdalena Kapica omówiła sytuację kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie zdrowie publiczne i epidemiologia, a Pani Marta Moczydłowska przedstawiła sytuację w dziedzinach onkologicznych. W obu wystąpieniach przedstawiono zmianę sytuacji w czasie, w zakresie m.in. liczby osób odbywających specjalizację, liczby miejsc specjalizacyjnych, proporcji płci, udziału trybu rezydenckiego. Po wystąpieniach odbyły się dyskusje, w których uczestniczyli m.in. Pani Profesor Ewa Marcinowska-Suchowierska, Pan Profesor Jarosław Pinkas i Pan Profesor Janusz Ostrowski.
11.01.2021

X Seminarium/ Webinarium SZP

W dniu 11 stycznia odbyło się pierwsze w 2021 roku seminarium SZP CMKP on-line, które było zarazem X spotkaniem w roku akademickim 2020/2021. W ramach seminarium Pan Adam Skowron wygłosił wykład pt. „Niezależność etyki lekarskiej”, podczas którego zestawiał zapisy Kodeksu Etyki Lekarskiej z koncepcja etyczną opiekuna spolegliwego autorstwa Tadeusza Kotarbińskiego. Następnie Pani Agnieszka Osiadło przedstawiła efekty przeglądu literatury nt. kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów, w którym porównała sytuację w Polsce z sytuacją w Austrii, Belgii, Bułgarii, Francji, Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
Po wystąpieniach odbyły się dyskusje, w których uczestniczyli m.in. Pani Profesor Ewa Marcinowska-Suchowierska, Pani Profesor Dorota Cinciara, Pan Profesor Janusz Kocik, Pani Magdalena Kapica i Pan Profesor Jarosław Pinkas.
Podczas seminarium Pani Doktor Iwona Wrześniewska-Wal przedstawiła szczegóły osiągniecia jakim jest wydanie przez PZWL książki pt. „Praca w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych”, pod redakcją pracowników Szkoły, tj. Pani Doktor Iwony Wrześniewskiej-Wal, Pani Profesor Doroty Cianciary oraz Pani Doktor Anny Augustynowicz.
14.12.2020

VIII Seminarium/ Webinarium SZP

Ósme seminarium SZP CMKP on-line w roku akademickim 2020/2021 odbyło się w dniu 14 grudnia. W ramach seminarium Doktor Anna Augustynowicz wygłosiła wykład pt. „Publikacje artykułów w indeksowanych czasopismach naukowych – perspektywa pracownika nauki”. W swoim wystąpieniu Doktor Anna Augustynowicz przybliżyła najnowsze regulacje dotyczące publikacji artykułów naukowych oraz przedstawiła możliwe strategie optymalizacji dorobku punktowego. Po wystąpieniu odbyła się dyskusja, w której uczestniczyli m.in. Pani Profesor Monika Puzianowska-Kuźnicka, Pani Doktor Emilia Sarnacka i Pan Profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński. Po dyskusji Doktor Wojciech S. Zgliczyński omówił istotne dla SZP wydarzenia poprzedniego tygodnia, a Pani Doktor Alicja Baska opowiedziała o zakończonym 13 grudnia II Międzynarodowym Kongresie PT Medycyny Stylu Życia. Jako że było to ostatnie seminarium SZP CMKP w 2020 r. Dziekan Profesor Jarosław Pinkas oraz Prodziekani prof. Janusz Ostrowski i dr Wojciech S. Zgliczyński podziękowali za pracę całemu Zespołowi SZP w 2020 r. oraz złożyli życzenia świąteczne i noworoczne. Seminarium zostało zarejestrowane i wraz z prezentacją jest dostępne dla zarejestrowanych uczestników”.
07-13.
12.2020

Sesja „Medycyna stylu życia i zdrowie publiczne” II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia

W dniach 7-13 grudnia 2020 r. odbył się II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia (PTMSŻ), w którego przeprowadzeniu i organizacji uczestniczyli pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP.
Podczas Głównej Części wydarzenia, prowadzonej na żywo z Zakładu Medycyny Stylu Życia SZP CMKP, odbyła się doskonale przyjęta przez Uczestników sesja „Medycyna stylu życia i zdrowie publiczne” z udziałem prof. Doroty Cianciary, dr Justyny Grudziąż-Sękowskiej i dr. Wojciecha S. Zgliczyńskiego, którzy przybliżyli następujące zagadnienia:
• „Marketing, media a styl życia jednostki, czyli jak tu żyć?”
• „Dlaczego zdrowie publiczne jest sexy?”
• „Medycyna stylu życia a nierówności”
W wydarzeniu zarejestrowało się ponad 1500 uczestników – przedstawicieli różnych zawodów medycznych, studentów kierunków medycznych oraz entuzjastów zdrowego stylu życia. Siedmiu dniom Kongresu towarzyszyła także „Codzienna Dawka Ruchu” – wirtualne treningi na żywo poprowadzone przez Zespół Exercise is Medicine Polska.
Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Kongresu była lek. med. Alicja Baska, wspierana przez dr. Daniela Śliża i dr. Wojciecha S. Zgliczyńskiego.
Kongres miał formę hybrydową, zarejestrowani uczestnicy mieli dostęp do wcześniej nagranych sesji tematycznych prezentujących medycynę stylu życia w różnych specjalizacjach (m.in. psychiatrii, diabetologii, pediatrii i medycynie rodzinnej). Innowacyjną część Kongresu stanowił cykl nagrań „Medycyna stylu życia od kuchni”, w którym prelegenci, w tym pracownicy SZP CMKP, w praktyczny sposób przekazywali wiedzę na temat zdrowego odżywiania.
07.12.2020

VII Seminarium/ Webinarium SZP

Siódme seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021 odbyło się w dniu 7 grudnia. W ramach seminarium Profesor Ewa Marcinowska-Suchowierska wygłosiła wykład pt. „Optymalizacja zaopatrzenia organizmu w witaminę D jako immunoprotekcja zakażenia COVID-19”. W swoim wystąpieniu Pani Profesor wychodząc od diagnozy sytuacji w zakresie przeciętnego poziomu stężenia witaminy D w populacjach państw UE, w tym w Polsce, omówiła wyniki najnowszych badań nad rolą witaminy D w obronie przed infekcją oraz znaczenia niedoboru witaminy D na przebieg kliniczny COVID-19. Pani Profesor omówiła również najnowsze zalecenia dotyczące suplementacji Witaminy D. Po wystąpieniu odbyła się dyskusja, w której uczestniczyli m.in. dr Paweł Goryński, prof. Dorota Cianciara, dr Justyna-Grudziąż-Sękowska, prof. Jarosław Pinkas, prof. Janusz Ostrowski i dr Wojciech S. Zgliczyński. Następnie dr Wojciech S. Zgliczyński omówił sprawy bieżące SZP, a Pani dr Alicja Baska, jako główny organizator, omówiła program II Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, który odbywa się on-line w dniach 7-13 grudnia i zaprosiła wszystkich uczestników seminarium do udziału w tym wydarzeniu. Seminarium zostało zarejestrowane i wraz z prezentacją jest dostępne dla zarejestrowanych uczestników.
30.11.2020

VI Seminarium/ Webinarium SZP

W dniu 30 listopada odbyło się szóste seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021. W pierwszej części seminarium Pan Adam Skowron wygłosił wykład pt. „Pojęcie tajemnicy lekarskiej jako zagadnienie etyczne”, w którym przedstawił rozwój koncepcji tajemnicy lekarskiej od starożytności do współczesności. W drugiej części seminarium Pani Doktor Anna Augustynowicz wygłosiła wykład „Modyfikacja przepisów prawnych w zakresie odpowiedzialności karnej personelu medycznego uczestniczącego w rozpoznawaniu i leczeniu COVID-19”, w którym poruszyła budzącą obecnie kontrowersje kwestię klauzuli samarytanina. Po każdym wystąpieniu odbyła się dyskusja. W dyskusjach uczestniczyli m.in. Profesor Janusz Ostrowski, Doktor Paweł Goryński, Doktor Lidia Janiszewska, Doktor Iwona Wrześniewska-Wal, Doktor Anna Augustynowicz oraz Profesor Janusz Kocik. Na koniec seminarium Doktor Wojciech S. Zgliczyński omówił decyzje Rady Naukowej CMKP z 25 listopada o utworzeniu w Szkole Zdrowia Publicznego trzech zakładów, tj. Zakładu Medycyny Stylu Życia, Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nowotworowych oraz Zakładu Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego. Następnie Pani Doktor Iwona Wrześniewska-Wal omówiła VI edycję Szkoły Prawa Medycznego on-line, która odbyła się 28 listopada. Seminarium zostało zarejestrowane i wraz z prezentacjami jest dostępne dla zarejestrowanych uczestników.
23.11.2020

V Seminarium/ Webinarium SZP

Piąte seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021 odbyło się w dniu 23 listopada. W ramach seminarium Doktor Alicja Baska wygłosiła wykład pt. „Zalecenia żywieniowe 2020 – krok w kierunku diety planetarnej?”. W swoim wystąpieniu Doktor Alicja Baska, wychodząc od najnowszych zaleceń żywieniowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny opracowanych w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, omówiła wpływ diety na stan zdrowia jednostek i środowiska oraz zmiany klimatu. W oparciu o bogatą literaturę naukową przedstawiła koncepcję tzw. diety planetarnej i jej znaczenie dla poprawy stanu zdrowia i spowolnienia zmian klimatu. Po wystąpieniu odbyła się dyskusja, w której uczestniczyli m.in. prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska, prof. Janusz Kocik, prof. Janusz Ostrowski, dr Emilia Sarnacka, prof. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. Antoni Niedzielski i dr Wojciech S. Zgliczyński. Seminarium zostało zarejestrowane i wraz z prezentacją jest dostępne dla zarejestrowanych uczestników.
16.11.2020

IV Seminarium/ Webinarium SZP

W dniu 16 listopada odbyło się czwarte seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021. W ramach seminarium prof. Dorota Cianciara wygłosiła wykład pt. „Kompetencje wymagane do pracy w zdrowiu publicznym, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej”. W swoim wystąpieniu prof. Dorota Cianciara, bazując głównie głównie na przykładzie USA, przedstawiła historię powstania i ewolucję problematyki zdrowia publicznego, bardzo złożone zagadnienia kształtowania kadr zdrowia publicznego, a zwłaszcza różnie rozumianego problemu kompetencji do pracy w tym obszarze. Po wystąpieniu odbyła się dyskusja, w której uczestniczyli m.in. prof. Janusz Ostrowski, dr Emilia Sarnacka, prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska, mgr Bartosz Kobuszewski i dr Wojciech S. Zgliczyński.
W drugiej części seminarium dr Paweł Goryński przedstawił dane dotyczące hospitalizacji z powodu COVID-19 w Polsce. W ramach aktualności dr Wojciech S. Zgliczyński w imieniu Zespołu Szkoły gratulował Pani Alicji Basce uzyskania tytułu certyfikowanego specjalisty w zakresie medycyny stylu życia.
09.11.2020

III Seminarium/ Webinarium SZP nt. Przyczyn zgonów w Polsce – problem tzw. kodów śmieciowych

W dniu 9 listopada odbyło się trzecie seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021, które zostało poświęcone kwestii przyczyn zgonów. W ramach seminarium gość specjalny dr Agnieszka Fihel – demograf, adiunkt w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines we Francji – zaprezentowała zagadnienie „Przyczyny zgonów w Polsce – problem tzw. kodów śmieciowych”. Po wystąpieniu odbyła się dyskusja, w której uczestniczyli m.in. prof. Dorota Cianciara, dr Paweł Goryński, prof. Janusz Kocik, dr Iwona Wrześniewska-Wal i prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska. Seminarium odbyło się on-line, zostało zarejestrowane i jest dostępne wraz z prezentacją na platformie Microsoft Teams dla wszystkich zarejestrowanych uczestników seminarium.
26.10.2020

II Seminarium/ Webinarium SZP nt. komunikacji personelu medycznego z pacjentami

Drugie seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021, które odbyło się 26 października, zostało poświęcone komunikacji personelu medycznego z pacjentami. W ramach seminarium prof. Janusz Sytnik-Czetwertyński zaprezentował zagadnienie Irracjonalności pacjentów. Po wystąpieniu odbyła się żywa dyskusja, w której uczestniczyli m.in. prof. Dorota Cianciara, prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska, dr Justyna Grudziąż-Sękowska, dr Emilia Sarnacka,  prof. Antoni Niedzielski, mgr Bartosz Kobuszewski i dr Wojciech S. Zgliczyński. Seminarium odbyło się on-line, zostało zarejestrowane i jest dostępne wraz z prezentacjami na platformie Microsoft Teams dla wszystkich zarejestrowanych uczestników seminarium.
19.10.2020 Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 w SZP W uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego 2020/2021 w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP oprócz ograniczonej, ze względu na pandemię COVID -19, reprezentacji pracowników Szkoły na żywo uczestniczyli: przedstawiciele dyrekcji CMKP w osobach prof. Ryszarda Gellerta, prof. Wojciecha Bika i mgr. inż. Zbigniewa Piotrowskiego; członkowie rodziny prof. Andrzeja Wojtczaka, m.in. wdowa Pani Krystyna Wojtczak i syn Krzysztof Wojtczak oraz inni zaproszeni goście, w tym prof. Artur Niedzielski i dr Jacek Putz. Uroczystość, która była równolegle transmitowana w MS Teams i YouTube, otworzyło wystąpienie prof. Ryszarda Gellerta, w którym Jego Magnificencja wspominał prof. Andrzeja Wojtczaka oraz gratulował Zespołowi Szkoły sukcesów w minionym roku akademickim. Następnie dziekan SZP CMKP prof. Jarosław Pinkas w swoim wystąpieniu inauguracyjnym, omówił osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne całego Zespołu w roku akademickim 2019/2020 oraz nakreślił kierunki i działania oraz zadania stojące przed Szkołą w nowym, właśnie rozpoczętym roku akademickim. Z kolei głoś zabrał prof. Janusz Ostrowski, który w krótkiej prezentacji przedstawił życiorys oraz zasługi i osiągnięcia zawodowe prof. Andrzeja Wojtczaka. Spotkanie inauguracyjne zwieńczyło uroczyste odsłonięcie przez Panią Krystynę Wojtczak tablicy nadającej Sali 201 im. Prof. Andrzeja Wojtczaka. Uroczystość została zarejestrowana i udostępniona wraz z prezentacjami wszystkim zarejestrowanym uczestnikom seminarium na uczelnianej platformie Microsoft Teams.
15.10.2020 Publikacja artykułu w International Journal of Environmental Research and Public Health nt. palenia tytoniu w domu Celem przekrojowego badania przeprowadzonego przez zespół, w którego skład wchodzili pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, była analiza sytuacji w zakresie adaptacji zasady domu wolnego od dymu tytoniowego i narażenia na bierne palenie w środowisku domowym w Polsce. Artykuł pt.”Voluntary Smoke-Free Home Rules and Exposure to Secondhand Smoke in Poland: A National Cross-Sectional Survey” został opublikowany w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health (IF:2,849).
14.10.2020 Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w CMKP

Odznaczenia dla członków Zespołu Szkoły

14 października w Dniu Edukacji Narodowej w CMKP odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021. W trakcie inauguracji poinformowano o orderach i odznaczeniach przyznanych pracownikom SZP, tj. prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski”, prof. Janusz Ostrowski „Złoty Krzyż Zasługi”, mgr Michał Waszkiewicz „Srebrny Krzyż Zasługi”, mgr Jolanta Ostalska-Cybart „Złoty Medal za Długoletnią Służbę”, dr Wojciech S. Zgliczyński „Medal Komisji Edukacji Narodowej”.
12.10.2020

 

 

Seminarium/Webinarium SZP nt. kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce Pierwsze seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021, które odbyło się 12 października, zostało poświęcone kształceniu podyplomowemu lekarzy i lekarzy dentystów. W ramach seminarium zaprezentowano dwa zagadnienia. Pani dr Magdalena Kapica przedstawiła sytuację kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów, a Pani dr Agnieszki Bauman zagadnienia kształcenia podyplomowego lekarzy specjalizujących się w dziedzinach zabiegowych. Ponadto dr Wojciech S. Zgliczyński omówił co się działo w SZP CMKP w okresie lipiec-wrzesień. Po wystąpieniach odbyła się żywa dyskusja. Seminarium odbyło się on-line, zostało zarejestrowane i jest dostępne wraz z prezentacjami na platformie Microsoft Teams dla wszystkich zarejestrowanych uczestników seminarium.