Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nowotworowych

Celem aktywności naukowej Zakładu są badania określające determinanty wpływu procesu starzenia na przebieg chorób nowotworowych i wyniki leczenia przyczynowego.

Szczególnymi celami są:

  1. badania w obszarze żywienia chorych starszych z chorobą nowotworową w trakcie przygotowania do aktywnego leczenia onkologicznego, w jego przebiegu,  podczas rehabilitacji po leczeniu oraz w fazie paliatywnej leczenia;
  2. badania w zakresie monitorowania wpływu choroby nowotworowej na postęp przewlekłych chorób współistniejących i związaną z tym jakość życia z próbami interwencji optymalizującej farmakoterapię;
  3. poszukiwanie lub zastosowanie znanych wczesnych markerów dekompensacji chorób współistniejących (kardiologicznych, metabolicznych, nefrologicznych) podczas leczenia onkologicznego i możliwych niekorzystnych interakcji lekowych.
  4. badania w zakresie profilaktyki nowotworów u osób starszych.

Celem dydaktycznym w przedmiotowym obszarze są kursy specjalizacyjne dla specjalizujących się w: geriatrii; onkologii klinicznej; chirurgii onkologicznej; radioterapii nowotworów; rehabilitacji po leczeniu onkologicznym; w chorobach wewnętrznych z podspecjalizacjami w kardiologii, endokrynologii oraz w innych istotnych obszarach chorób wewnętrznych.

W ramach popularyzacji wyników badań naukowych celem są spotkania edukacyjne, seminaria i wykłady w obszarze przetrwania choroby nowotworowej z odpowiednią jakością życia, polipragmazji  i interakcji lekowych, monitorowania i leczenia skutków leczenia onkologicznego dla pacjentów onkologicznych w wieku starszym i ich rodzin; osób opiekujących się starszymi.

Kontakt

tel: 22-5601-145
e-mail: asgo@cmkp.edu.pl

Pracownicy

dr hab. n. med. Janusz Kocik, prof. CMKP – kierownik Zakładu
janusz.kocik@cmkp.edu.pl

Adiunkt
dr n. med. Tomasz Lewandowski