Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia

Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia znajduje się w strukturze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Jednym z  głównych zadań Zakładu jest uczestniczenie w  kształceniu kadr medycznych, specjalistów w dziedzinie opieki zdrowotnej oraz prowadzenie kursów dla lekarzy w zakresie zdrowia publicznego.

Zadania

Podstawowe zadania jednostki:

  • Prowadzenie jednolitych kursów specjalizacyjnych w dziedzinie zdrowia publicznego dla lekarzy wszystkich specjalności;
  • Prowadzenie szkoleń dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie zdrowia publicznego;
  • Prowadzenie kursów specjalizacyjnych w dziedzinach promocja zdrowia i zdrowie publiczne dla lekarzy różnych specjalności;
  • Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze zdrowia publicznego w kraju i zagranicą;
  • Prowadzenie prac badawczych.

Kontakt

tel: 22-5601-140
e-mail: asp@cmkp.edu.pl

Pracownicy

Kierownik

prof. dr  hab. n. med. Piotr Jankowski
piotr.jankowski@cmkp.edu.pl

PROFESOROWIE
dr hab. n. med. Dorota Cianciara, prof. CMKP
dorota.cianciara@cmkp.edu.pl

ASYSTENT
mgr farm. Urszula Cegłowska
urszula.ceglowska@cmkp.edu.pl

ADIUNKCI
dr n. med. Justyna Grudziąż-Sękowska
justyna.grudziaz-sekowska@cmkp.edu.pl

dr Siamala Sinnadurai
siamala.sinnadurai@cmkp.edu.pl

STARSI WYKŁADOWCY

dr n. przyr. Paweł Goryński
pawel.gorynski@cmkp.edu.pl