Zakład Geriatrii i Gerontologii

Zakład Geriatrii i Gerontologii znajduje się w strukturze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i uczestniczy w kształceniu kadry medycznej w zakresie zdrowia publicznego.

Zadania jednostki

  • Realizacja zadań dydaktycznych- centralnych i zakładowych;
  • Prowadzenie i współuczestniczenie w badaniach naukowych – własnych i poza zakładowych.
Kontakt

tel: 22-5601-132
e-mail: asg@cmkp.edu.pl

Pracownicy

p.o. Kierownika

dr hab. n. o zdr. Wojciech Zgliczyński, prof. CMKP
wojciech.zgliczynski2@cmkp.edu.pl

PROFESOROWIE
prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
emarcinowska@cmkp.edu.pl

prof. dr. hab. n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka
monika.puzianowska-kuznicka@cmkp.edu.pl

WYKŁADOWCY
dr n. med. Agnieszka Jasik