Zakład Historii Medycyny

Działalność dydaktyczna
 • Prowadzenie egzaminów z historii medycyny dla doktorantów z CMKP, IP CZD i IMDiK PAN.
 • Wykłady z historii medycyny w ramach Studiów Doktoranckich CMKP.
 • Wykłady z historii medycyny na kursach specjalizacyjnych CMKP.
 • Publikacje w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych.
 • Wykłady na konferencjach naukowych.
Główne kierunki badawcze
 • Historia nefrologii, leczenia nerkozastępczego i innych dyscyplin medycznych.
 • Wpływ polskich lekarzy na rozwój medycyny europejskiej.
 • Patroni szpitali klinicznych i uniwersytetów medycznych.
 • Historia szczepień.

Co wyróżnia jednostkę

Działalność Kierownika Zakładu m.in.:

 • Prezydent International Association for the History of Nephrology (IAHN) na lata 2018-2019.
 • Sekretarz Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego od 2008 roku.
 • Współpraca z Główną Biblioteką Lekarską.
 • Organizacja 10 Kongresu IAHN w Wieńcu-Zdroju w 2017 roku (Congress President).
 • Członek Komitetu Organizacyjnego i Naukowego 11 Kongresu IAHN w Larissie, Grecja w 2019 roku.
Kontakt

tel: 22-5601-153
e-mail: ash@cmkp.edu.pl

Kierownik Zakładu

dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP
janusz.ostrowski@cmkp.edu.pl