Zakład Organizacji Opieki Zdrowotnej i Orzecznictwa Lekarskiego

Zakład Organizacji Opieki Zdrowotnej i Orzecznictwa Lekarskiego znajduje się w strukturze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i uczestniczy w kształceniu kadry medycznej w zakresie zdrowia publicznego.

Zadania

  • Realizacja zadań dydaktycznych – centralnych i zakładowych
  • Prowadzenie i współuczestniczenie w badaniach naukowych – własnych i poza zakładowych.

 

Kontakt

tel: 22-5601-150
e-mail: aso@cmkp.edu.pl

Pracownicy

p.o. Kierownikadr hab. n. med. Jarosław Pinkas,
prof. CMKP
jaroslaw.pinkas@cmkp.edu.pl

PROFESOROWIE
dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, prof. CMKP
jaroslaw.pinkas@cmkp.edu.pl

ADIUNKCI
dr n. med. Mateusz Jankowski
mateusz.jankowski@cmkp.edu.pl

dr n. med. Daniel Śliż
daniel.sliz@cmkp.edu.pl

dr n.o zdr. Wojciech Stefan Zgliczyński
wojciech.zgliczynski2@cmkp.edu.pl

STARSI WYKŁADOWCY
dr n. med. Paweł Grzesiowski
pawel.grzesiowskli@cmkp.edu.pl

WYKŁADOWCY
lek. Piotr Winciunas
piotr.winciunas@cmkp.edu.pl