Zakład Pielęgniarstwa

ADIUNKT
Beata Guzak – p.o. kierownika