Zakład Pielęgniarstwa

ADIUNKT
dr n. med. Beata Guzak – p.o. kierownika