Zakład Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego

Interdyscyplinarny zespół pracowników naukowych m.in. prawnicy, lekarze i filozofowie, uczestniczy w kształceniu specjalistów w zakresie zdrowia publicznego i prawa medycznego.

Zadania

Podstawowe zadania jednostki.

Zakład zajmuje się zagadnieniami z pogranicza medycyny, m.in. bioetyką, prawem medycznym. Prowadzi kursy dla lekarzy specjalizujących się w zdrowiu publicznym oraz specjalnościach klinicznych.

Kontakt

tel: 22-5601-140
e-mail: ase@cmkp.edu.pl

Pracownicy

p.o. Kierownika

dr n. prawn., lek. med. Iwona Wrześniewska-Wal
iwona.wrzesniewska-wal@cmkp.edu.pl
tel: 22-5601-141

PROFESOROWIE CMKP

dr hab. n. o zdr., dr n. prawn. Anna Augustynowicz, prof. CMKP
anna.augustynowicz@cmkp.edu.pl

dr hab. n. hum. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. CMKP
janusz.sytnik-czetwertynski@cmkp.edu.pl

ADIUNKCI
dr n. hum. Adam Skowron
adam.skowron@cmkp.edu.pl

ASYSTENCI
dr n. praw. Lidia Janiszewska
lidia.janiszewska@cmkp.edu.pl

mgr Michał Waszkiewicz
michal.waszkiewicz@cmkp.edu.pl

STARSI WYKŁADOWCY
dr n. prawn., lek. Iwona Wrześniewska-Wal
iwona.wrzesniewska-wal@cmkp.edu.pl

WYKŁADOWCY
lek. Piotr Winciunas
piotr.winciunas@cmkp.edu.pl
mgr Leszek Kliś
leszek.klis@cmkp.edu.pl

INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI
mgr Mariusz Ruiz
mariusz.ruiz@cmkp.edu.pl