Zakład Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego

Interdyscyplinarny zespół pracowników naukowych m.in. prawnicy, lekarze i filozofowie, uczestniczy w kształceniu specjalistów w zakresie zdrowia publicznego i prawa medycznego.

Zadania

Podstawowe zadania jednostki.

Zakład zajmuje się zagadnieniami z pogranicza medycyny, m.in. bioetyką, prawem medycznym. Prowadzi kursy dla lekarzy specjalizujących się w zdrowiu publicznym oraz specjalnościach klinicznych.

Kontakt

tel: 22-5601-140
e-mail: ase@cmkp.edu.pl

Pracownicy

p.o. Kierownika

dr n. prawn., lek. med. Iwona Wrześniewska-Wal
iwona.wrzesniewska-wal@cmkp.edu.pl
tel: 22-5601-141

PROFESOROWIE
dr hab. n. hum. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. CMKP
janusz.sytnik-czetwertynski@cmkp.edu.pl

ADIUNKCI
dr n. o zdr. Emilia Sarnacka
emilia.sarnacka@cmkp.edu.pl

ASYSTENCI
mgr Bartosz Kobuszewski
bartosz.kobuszewski@cmkp.edu.pl

dr n. praw. Lidia Janiszewska
lidia.janiszewska@cmkp.edu.pl

mgr Adam Skowron
adam.skowron@cmkp.edu.pl

mgr Michał Waszkiewicz
michał.waszkiewicz@cmkp.edu.pl

STARSI WYKŁADOWCY
dr n. praw. Dariusz Hajdukiewicz
dariusz.hajdukiewicz@cmkp.edu.pl

dr n. prawn., lek. Iwona Wrześniewska-Wal
iwona.wrzesniewska-wal@cmkp.edu.pl

dr n. prawn. Anna Augustynowicz
anna.augustynowicz@cmkp.edu.pl

NAUKOWO-TECHNICZNI
mgr Mariusz Ruiz
mariusz.ruiz@cmkp.edu.pl