Zakład Zdrowia Populacyjnego

Zdrowie populacyjne to obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu, który poprzez interdyscyplinarne połączenie wyników badań stanu zdrowia populacji, analiz wzorców uwarunkowań zdrowia i wyborów zdrowotnych dostarcza danych naukowych do planowania polityk oraz interwencji zdrowotnych mających na celu poprawę stanu zdrowia populacji zamieszkującej na danym obszarze.

Zadania Zakładu Zdrowia Populacyjnego:

  • Prowadzenie badań populacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem badań dotyczących występowania chorób cywilizacyjnych i ich czynników ryzyka
  • Monitorowanie stanu zdrowia populacji wysokiego ryzyka oraz rozpowszechnienia czynników socjoekonomicznych wpływających na występowanie nierówności w zdrowiu
  • Identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia publicznego o znaczeniu populacyjnym
  • Planowanie, realizacja i monitorowanie interwencji populacyjnych, w tym we współpracy z organami administracji publicznej
  • Współpraca międzynarodowa w zakresie realizacji wieloośrodkowych badań epidemiologicznych dotyczących stanu zdrowia wybranych populacji
  • Realizacja zadań dydaktycznych i edukacyjnych

Szkoła Zdrowia Publicznego
ul. Kleczewska 61/63
01-826 Warszawa

tel. 22 5601 150

Kierownik zakładu

dr hab. n. med. Mateusz Jankowski, prof. CMKP
mateusz.jankowski@cmkp.edu.pl

ASYSTENCI
dr n. o zdr. Kuba Sękowski
kuba.sekowski@cmkp.edu.pl