Ocena śródokresowa

Imię i Nazwisko

WYNIK OCENY

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

lek. Katarzyna Bornikowska

POZYTYWNY

lek. Paula Szenejko

POZYTYWNY

mgr Maciej Skrzeszewski

POZYTYWNY

lek. Marcin Rozwadowski

POZYTYWNY

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

mgr Marta Pelon

POZYTYWNY

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

mgr Karol Ofiara

POZYTYWNY

Bartosz Strus

POZYTYWNY

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

mgr Marta Krawczyk

POZYTYWNY

mgr Marcin Skórzyński

POZYTYWNY

mgr Aleksandra Kaczyńska

POZYTYWNY

mgr Adrian Szczepaniak

POZYTYWNY

Wynik oceny śródokresowej jest jawny na podstawie art. 202 pkt.3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1668)