Ocena śródokresowa

Imię i Nazwisko

WYNIK OCENY

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

MAGDALENA DUTSCH WICHEREK

POZYTYWNY

ANNA MACIOS

POZYTYWNY

ALEKSANDRA OPALA

POZYTYWNY

ALEKSANDRA BUDNICKA-BORKOWICZ

POZYTYWNY

ALDONA JEZNACH

POZYTYWNY

PAWEŁ KOSIK

POZYTYWNY

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN

ZUZANNA FRYDZIŃSKA

POZYTYWNY

ANASTASIYA VASILEVSKAYA

POZYTYWNY

JUSTYNA PIOTROWSKA

POZYTYWNY

MAGDALENA WRONA

POZYTYWNY

TUGULDUR ENKHBAATAR

POZYTYWNY

SUCHIMITA MASANTA

POZYTYWNY

INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM. M. MOSSAKOWSKIEGO

PATRYCJA KAPLIŃSKA

POZYTYWNY

KLAUDIA KIEL

POZYTYWNY

MARTYNA PODGAJNA

POZYTYWNY

KLAUDIA RADOSZKIEWICZ

POZYTYWNY

KAROLINA ZIĄBSKA

POZYTYWNY

ALEKSANDRA WĘDZIŃSKA

POZYTYWNY

MARTA MATUSZEWSKA

POZYTYWNY

Wynik oceny śródokresowej jest jawny na podstawie art. 202 pkt.3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1668)