Ocena śródokresowa

Imię i Nazwisko

WYNIK OCENY

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

MATEUSZ SZMIT

POZYTYWNY

MAGDALENA ZGLICZYŃSKA

POZYTYWNY

KAMIL KWOLEK

POZYTYWNY

ZUZANNA ZAMBROWSKA

POZYTYWNY

INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM. M. MOSSAKOWSKIEGO PAN

PAULINA RYBKOWSKA

POZYTYWNY

PATRYCJA DRAPICH

POZYTYWNY

KLAUDIA GROCHOWALSKA

POZYTYWNY

MARCIN GROCHOWSKI

POZYTYWNY

Wynik oceny śródokresowej jest jawny na podstawie art. 202 pkt.3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1668)