Ocena śródokresowa

Imię i Nazwisko

WYNIK OCENY

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

MAGDALENA DUTSCH WICHEREK

POZYTYWNY

ANNA MACIOS

POZYTYWNY

ALEKSANDRA OPALA

POZYTYWNY

ALEKSANDRA BUDNICKA-BORKOWICZ

POZYTYWNY

4/DDSD/2019

POZYTYWNY

PAWEŁ KOSIK

POZYTYWNY

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN

ZUZANNA FRYDZIŃSKA

POZYTYWNY

ANASTASIYA VASILEVSKAYA

POZYTYWNY

INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM. M. MOSSAKOWSKIEGO

PATRYCJA KAPLIŃSKA

POZYTYWNY

KLAUDIA RADOSZKIEWICZ

POZYTYWNY

KAROLINA ZIĄBSKA

POZYTYWNY

ALEKSANDRA WĘDZIŃSKA

POZYTYWNY